For 30 år siden holdt daværende assisterende riksadvokat Tor-Aksel Busch tale under åpningen av den helt nye enheten Økokrim.

I går holdt samme mann, nå som nyslått pensjonist, åpningstalen da Økokrim markerte 30-årsdagen med et seminar på Edderkoppen i Oslo.

økokrim busch
Busch talte med justitiarius og Økokrim-sjefen på første rad.

Der sa Busch at Økokrim, etter hans syn, nå var viktigere enn noen gang. Samtidig kom han med en klar anbefaling: Økokrim burde sikte mot en mer «mainstream» tilnærming til straffesakene, og i mindre grad «utforske straffelovens yttergrenser».

– Det er mer enn nok saker å angripe midt i feltet, talte Busch. Han fikk tett følge av advokat Berit Reiss-Anderssen.

– Hvorfor skal man så ofte forfølge saker som er i jussens periferi? Det er nok av økonomiske forbrytelser man kan ta tak i, men det er som om Økokrim i for stor grad har vært opptatt av rettsavklaring, snarere enn av mainstream kriminalitet, sa Reiss-Andersen. Hun trakk frem Funcom-saken, Transocean-saken og saker om innsidehandel.

Berit Reiss-Andersen
Berit Reiss-Andersen.

– Dette er saker der det kan se ut som man har tenkt at «det hadde vært interessant å se om dette rammes av loven». Økokrim er i den unike situasjon at de selv bestemmer hvilke saker de skal jobbe med. Derfor blir en slik oppfordring veldig viktig, sa Reiss-Andersen.

Nye toner fra POD

Også Politidirektoratet brukte 30-årsdagen til å signalisere nye takter i Økokrims prioriteringer. På PODs liste står tre hovedpunkter: Forebygging, arbeidslivskriminalitet og «fagforvaltning».

Med arbeidslivskriminalitet sikter man gjerne særlig til svart arbeid og sekkeposten «sosial dumping».

– Vi ønsker en tydeligere rolle på forebygging i politiet generelt, og i Økokrim spesielt. Videre er arbeidslivskriminalitet et satsingsområde for regjeringen, og Økokrim har fått den fagrollen. Det er nytt. I tillegg blir Økokrim gitt en rolle for fagutvikling på sine områder for hele politiet, i alle de nye politidistriktene. Det er også en ny og tydelig rolle. Dette er en dreining, og en videreutvikling av rollen til Økokrim, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad til Rett24.

KijPHrTrQ9U
Håkon Skulstad (Foto: Scanpix)

– Hva tenker du om det Busch og Reiss-Andersen sier om mainstream versus periferi?

– De må vesentlig levere i mainstream, men de må også ligge litt i periferien. Dette for å oppdage nye trender, og se hva andre ikke ser. Arbeidslivskriminalitet er en nyere form for kriminalitet, der en kanskje må ut og gå litt i randsonen, sier Skulstad.

– Nesten et nytt mandat

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea er nå bare noen uker unna sitt nye virke som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, der han tiltrer i desember. Likevel er stillingen som ny Økokrim-sjef fortsatt ikke utlyst. Til Rett24 sier han at Økokrim allerede har justert fokus, uavhengig av signalene som kom i går.

– Også mandatet til Økokrim er 30 år – er det grunn til å kikke på det, etter ditt syn?

– POD og riksadvokaten kan endre oppgavesettet, og dermed mandatet til Økokrim, gjennom styring. Og det Håkon Skulstad sier her nå, er jo nye oppgaver. Så det er jo nesten så man kan snakke om et nytt mandat.

Færre test-caser

Schea sier at det på de 30 årene som er gått siden opprettelsen, er skjedd flere ting som har endret behovene.

– For det første er det nå utviklet en omfattende praksis på en rekke spørsmål som før var uklare, som for eksempel hvor de nedre grensene for korrupsjon går. For det andre har vi fått større og mer aktive kontrollmyndigheter, som gir grunn til å tenke gjennom hvilken rolle Økokrim skal ha. Og for det tredje kan man jo reise spørsmål om i hvilken grad

økokrim 30
Økokrim hadde leid Edderkoppen i går.

strafferettspleien overhodet skal brukes som en aktiv arena for å avklare prinsipielle spørsmål, ut over straffenivået. Totalen er at jeg tror det er færre av de sakene hvor man bevisst gjør en juridisk testcase i dag, enn det var for 10-15 år siden. Og slik var det allerede før Busch og Reiss-Andersen sier det her i dag. Men da kanskje like mye av de tre grunnene som jeg har nevnt. Jeg opplever i hvert fall at vi er mindre opptatt av å få fram prinsipielle saker nå, fordi det er mindre grunn til det, enn for 30 år siden, sier Schea.

– Men vi hører jo hva riksadvokaten her sier, i konsert med en fremstående advokat.

– Eks-riksadvokaten.

– Ja.