Fredag 23. april og gjennom helgen er det telefon, telefax og Altinn som gjelder om du vil komme i kontakt med landets domstolene. Alle datasystemer er tatt ned for å gjennomføre domstolreformen, som trer i kraft mandag.

Samtidig har Kongens i statsråd sørget for at permanente ledere nå er på plass i samtlige domstoler, unntatt Telemark tingrett, der søknadsfristen er utsatt. Utnevningene fredag var:

 1. Sorenskriver Håkon Rastum er utnevnt til sorenskriver ved Hordaland tingrett.
 2. Tingrettsdommer Mariann Asmundsen Svensen er utnevnt til sorenskriver ved Sør-Rogaland tingrett.
 3. Tingrettsdommer og nestleder Rune Nordby er utnevnt til sorenskriver ved Follo og Nordre Østfold tingrett.
 4. Sorenskriver Unni Sandbukt er utnevnt til sorenskriver ved Nord-Troms og Senja tingrett.
 5. Sorenskriver Leif Otto Østerbø til sorenskriver ved Trøndelag tingrett.

Fra tidligere er følgende domstolledere utnevnt:

 1. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud er utnevnt til sorenskriver ved Buskerud tingrett.
 2. Sorenskriver Kåre Ingvard Skognes er utnevnt til sorenskriver ved Midtre Hålogaland tingrett .
 3. Sorenskriver Odd Magne Gjerde er utnevnt til sorenskriver ved Romerike og Glåmdal.
 4. Sorenskriver Ingjerd Thune er utnevnt til sorenskriver ved Vestre Innlandet tingrett.
 5. Konstituert sorenskriver Mari Bø Haugstad er utnevnt til sorenskriver ved Østre Innlandet tingrett.
 6. Sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors er utnevnt til sorenskriver ved Sis-ja Nuorta- Finnmárkku diggegoddi/Indre og Østre Finnmark tingrett.
 7. Sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset er utnevnt til sorenskriver ved Møre og Romsdal tingrett.
 8. Sorenskriver Yngve Svendsen er utnevnt til sorenskriver ved Oslo tingrett.
 9. Sorenskriver Ragnhild Borgerud er utnevnt til sorenskriver ved Søndre Østfold tingrett.
 10. Sorenskriver Robert Versland er utnevnt til sorenskriver ved Agder tingrett.
 11. Plan- og utviklingssjef Annlaug Helene Kjelstad er utnevnt til jordskifterettsleder ved Sogn og Fjordane jordskifterett.
 12. Jordskifterettsleder Arve Konstali er utnevnt til jordskifterettsleder ved Agder jordskifterett.

I statsrådet fredag ble dessuten Anbjørn Næss utnevnt til jordskiftedommer ved Salten jordskifterett, og Linn Haugseth Kind utnevnt til jordskiftedommer ved Valdres jordskifterett.