Flest søkere kom det som vanlig til Oslo tingrett, som i siste runde utlyste fire ledige embeter. Som Rett24 omtalte torsdag, genererte dette i alt 33 søkere.

Andre domstoler er må normalt klare seg med langt færre søkere enn dette, men Stavanger tingrett kan i denne runden skilte med et høyt antall kandidater, med 15 søkere. Stavanger tingrett står foran en større omstrukturering, ettersom Dalane, Jæren og Stavanger tingrett skal samles til én, stor domstol i nytt tinghus.

Søkerne til de utlyste embetene er:

Asker og Bærum tingrett 

 1. Tarjei Istad (43), førstestatsadvokat
 2. Eva Westby (60), jurist
 3. Anders Bachmann (48), konstituert lagdommer
 4. Kvinne, unntatt offentlighet

Stavanger tingrett

 1. Bergny Helene Cammermeyer Ofstad (55), konstituert tingrettsdommer
 2. Liv Shelby (41), konstituert tingrettsdommer
 3. Ørnulf Staalesen (43), advokat
 4. Øivind Rune Bjørkås (50), politiadvokat
 5. Arvid Malde (49), statsadvokat
 6. Edle Endresen (44), tingrettsdommer
 7. Christian Børge Sørensen (43), fylkesnemndsleder
 8. Kvinne, unntatt offentlighet
 9. Kvinne, unntatt offentlighet
 10. Kvinne, unntatt offentlighet
 11. Kvinne, unntatt offentlighet
 12. Mann, unntatt offentlighet
 13. Mann, unntatt offentlighet
 14. Mann, unntatt offentlighet
 15. Mann, unntatt offentlighet

Kristiansand tingrett

 1. Bergny Helene Cammermeyer Ofstad (55), konstituert tingrettsdommer
 2. Liv Shelby (41), konstituert tingrettsdommer
 3. Børge Bertelsen (49), politiadvokat
 4. Kvinne, unntatt offentlighet
 5. Mann, unntatt offentlighet
 6. Mann, unntatt offentlighet
 7. Mann, unntatt offentlighet