Innstillingskomitéen for nominasjon av EFTA-dommer avsluttet opprinnelig sitt arbeid i november. Da ble lagdommer Michael Reiertsen og professor Hans Petter Graver innstilt til den snart ledige stillingen som norsk dommer i EFTA-domstolen.

Like over nyttår kom imidlertid Lovavdelingen til at komitémedlem Finn Arnesen var inhabil til å vurdere Karin Fløistads kandidatur. Komitéen ble derfor bedt om å gjenoppta arbeidet. Til erstatning for Finn Arnesen har departementet oppnevnt professor Ola Mestad.

Les: Lovavdelingen mener Finn Arnesen var inhabil i EFTA-dommerprosessen

Onsdag samlet komitéleder Arnfinn Agnalt den «nye» komitéen for første gang, for å diskutere veien videre.

Annonse

Juristar med interesse for finansjus

Nye intervjuer

– Det er besluttet å gjennomføre nye intervjuer med samtlige interessenter. Innstillingskomiteens leder og professor dr. juris Ola Mestad vil ta intervjuene. Komiteens sekretær vil også delta på intervjuene. For øvrig har det ikke kommet innsigelser mot professor Mestads oppnevnelse etter at dette spørsmål er forelagt de berørte, opplyser Agnalt.

Arnfinn Agnalt 1.jpg
Sorenskriver Arnfinn Agnalt leder komitéen.

– Det betyr at de andre medlemmene av komitéen ikke vil delta i den nye intervjurunden?

– Ja, det stemmer. Det er tidligere gjennomført fullstendige intervjuer med samlet komité. Formålet med nye intervjuer er at professor Mestad skal få tilstrekkelig kjennskap til kandidatene.

– Er antall interessenter fortsatt sju?

– Det er fortsatt sju interessenter. Komiteen vil prioritere det videre arbeid, sier Agnalt.

Søkerlisten

Komitéens instruks er å innstille «inntil tre kandidater» i alfabetisk rekkefølge, hvorav «så langt mulig» minst én skal være kvinne. Deretter er det opp til Utenriksdepartementet å nominere en kandidat blant disse.

Den forrige runden endte som kjent med at kun to ble innstilt. De øvrige medlemmene i innstillingskomitéen er, foruten Mestad og Agnalt, høyesterettsdommer Kristin Normann, generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith og ekspedisjonssjef i UD Kristian Jervell.

Søkerne er:

  1. Hans Petter Graver. Graver er professor ved privatretten på UiO. Han har fra langt tilbake bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, men har gjennom flere tiår vært en profilert og uttalt samfunndebattant på en rekke områder, inkludert EØS-retten.
  2. Knut Bergo. Bergo var advokat i Schjødt, men hoppet nylig av partnertilværelsen. Han listes nå som juridisk forfatter. Han har tidligere vært partner i både Wiersholm og Wikborg Rein, og er nestleder i Børsklagenemnden siden 2013. Han er spesialist innen corporate finance, verdipapir og finansregulatorisk, men skrev sin doktorgrad innen rettskildelære.
  3. Michael Reiertsen. Reiertsen er lagdommer i Borgarting lagmannsrett siden 2018. Før det var han stipendiat på UiO, der han skrev sin doktorgrad om EMK artikkel 13. Før det var han fire år i Lovavdelingen. Han har også et halvt år som trainee i ESA på sin CV.
  4. Karin Fløistad. Fløistad er partner og EØS-spesialist i Simonsen Vogt Wiig, og leder av Konkurranseklagenemnda. Hun skrev sin doktorgrad innen europarett, og er den eneste av søkerne som søkte også i forrige runde. Fløistad satt i utvalget som gransket NAV-saken, og tok der dissens på flere spørsmål.
  5. Erlend Leonhardsen. Leonhardsen er for tiden i permisjon fra sin stilling som advokat i Schjødt, for å være legal adviser i ESA. Han er normalt tilknyttet Schjødts gruppe for Energi, Oil Service/Shipping. Han vært stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, og seniorrådgiver i UDs rettsavdeling. Som rådgiver i UD har han ved flere anledninger vært oppnevnt som agent for staten for EU- og EFTA-domstolen.
  6. Pål Wennerås. Wennerås er såkalt ledende advokat, det vil si mellomleder, hos Regjeringsadvokaten. Han er en av RAs mest erfarne EØS-eksperter og prosedyreadvokater, og har skrevet doktorgrad innen europarett.
  7. Torje Sunde. Sunde er advokat hos Regjeringsadvokaten, med lang erfaring innen EØS-rett og prosedyre, både i Høyesterett og internasjonalt. Fra tidligere har han bakgrunn fra Lovavdelingen, pluss blant annet et års opphold i ESA.

Les: Per Christiansen klar til å fortsette på overtid i EFTA-domstolen

Nåværende EFTA-dommer Per Christiansen skulle egentlig gått av sist uke, men domstolens statutter sier at dommernes perioder løper til ny dommer er på plass. Christiansen har tidligere opplyst at det ikke er noe praktisk problem for ham å bli boende en stund ekstra i Luxembourg.