Bortvisning av EØS-borgere med grunnlag i korona-innreiseforbudet er ulovlig, og må stoppes umiddelbart. Det uttalte førsteamanuensis Stian Øby Johansen til Rett24 i april.

Nå har ESA sett på saken, og de er av samme oppfatning. Riktignok har Norge lettet på tiltakene fra og med i dag, men det er ikke nok skriver ESA:

Annonse

Haavind inntar Nord-Norge for vår nye storsatsning! Vil du være med?

«Given that such individuals are, in any event, under an obligation to quarantine – either at home, in another suitable residence, or in a quarantine hotel – it is not clear why EEA nationals arriving in Norway for the first time, or those who are non-residents, cannot do likewise. There is no apparent basis for determining that the latter group pose a greater risk to public health than the former.»

– Vi ser positivt på tiltakene norske myndigheter nylig har iverksatt for å tilpasse innreiserestriksjonene til de juridiske kravene til proporsjonalitet og rettferdighet som EØS-avtalen innebærer. Vi håper å se ytterligere fremgang i forhold til vedtatte tiltak, sier ESA-president Bente Angell-Hansen i en pressemelding.

ESA slår med bred penn fast at bortvisninger av EØS-borgere uten folkeregistrert adresse, slik mange opplevde tidligere i vår, var ulovlig:

«It has come to the Authority’s attention, inter alia, on the basis of correspondence received from individuals affected by the measures in question, that many EEA nationals who are denied entry to Norwegian territory, are confined to quarantine hotels for a number of days (usually less than a week) until such time as they are expelled. As noted in Section 5.2, above, there is no apparent reason why such EEA nationals present a higher risk profile than any other persons arriving from the same origin countries who are permitted to enter Norway (due to being registered on the National Population Register, for example).»

Det formelle åpningsbrevet som nå er sendt, er første skritt i en traktatbruddsak mot et EØS-EFTA-land. Norske myndigheter er nå gitt seks uker på seg til å fremme sitt syn før ESA bestemmer om saken skal tas videre.

Mens Stian Øby Johansen i april mente bortvisning av personer som allerede hadde bosted i Norge var ulovlig, går ESA lenger. ESA stiller spørsmål ved om Norge i det hele tatt har adgang til å skille mellom norske statsborgere og EØS-borgere, og kommenterer at det er «no apparent reason why such EEA nationals present a higher risk profile than any other persons arriving from the same origin countries».

– Det grunnleggende spørsmålet er hva som er den folkehelsemessige begrunnelsen for forskjellsbehandlingen. Det at vi ikke får vite noen ordentlig begrunnelse for tiltakene, gjør det jo veldig vanskelig å si noe eksakt om lovligheten av dette. Men uansett hva du gjør må du ha en folkehelsemessig begrunnelse, sier Johansen.