Sorenskriver i Kristiansand, Yngve Svendsen, tiltrer snart sin nye rolle som sorenskriver i Oslo.

Nå er søknadsfristen gått ut for jobbben som hans etterfølger, og fem kandidater har meldt seg.  De fem er

  1. Ben Fegran (63), tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett
  2. Gisle Alexander Johnson (43), tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett
  3. Monica Haugedal (40), tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett
  4. Bjørn Ketil Myrset (64), partner i Egen - Myrset Advokatfirma 
  5. Mann, unntatt offentlighet

I Kristiansand tingrett er det i dag 11 tingrettsdommere og fire dommerfullmektiger. Tingretten dekker 15 omliggende kommuner, i tillegg til Kristiansand.

Se den fulle søkerlisten her