Rett før juleferien kunngjorde Ræder at de har rekruttert Siri Falch-Olsen fra Wiersholm, og at hun går inn som leder for arbeidsrettsteamet i firmaet. Bakgrunnen er, viser det seg, at mannen som i dag har denne posisjonen, Ole André Oftebro, tar med seg hele det nåværende arbeidsrettsmiljøet over til Kluge.

– Grunnen er at Kluge ønsker å gjøre en stor satsing på arbeidsrett, og når de presenterte en slik ambisjon, så var det vanskelig å si nei til, sier Oftebro. For ham blir dette en retur, ettersom han kom fra nettopp Kluge, da han i 2014 ble partner i Ræder.

Tar hele teamet

Med seg i overgangen tar han partner Nils Kristian Lie, senioradvokat Liss Sunde og advokatfullmektig Regine Rolfsen.

– Hvorfor hele teamet?

– Det begynte med at Nils og jeg bestemte oss for å flytte, og da ønsket de andre å være med. Det handler om at vi har bygget opp et team som jobber veldig godt sammen, og som trives veldig godt. Så da ønsket alle å være med.

– Denne satsingen på arbeidsrett da, hva innebærer den?

– Det er egentlig ganske få firmaer som har satset stort på arbeidsrett, feltet er ofte litt en støttefunksjon for corporate-avdelingene. I Ræder har vi vist at arbeidsrett kan være veldig god butikk i seg selv. Kluge ønsker nå å bygge dette opp som et eget satsingsområde av kommersielle grunner. Dette kan kanskje være litt akselerert av korona, der arbeidsrett har vært veldig viktig, og vi ser at de store selskapene er mer opptatt av arbeidsrett enn de kanskje var tidligere.

– Og hvordan har skilsmissen fra Ræder gått?

– Vi har hatt et veldig sivilisert og ryddig forhold i hele oppsigelsestiden, og vi har jobbet til siste stund. Jeg tror også Ræder opplever dette som ryddig, og vi gjør det vi kan for å bidra til at sakene overføres på en god måte.

Ræder bygger nytt team

Daglig leder i Ræder, Odd Nymark, sier firmaet nå vil bygge opp et nytt arbeidsrettsteam rundt Siri Falch-Olsen.

– Vi rekrutterer. Vi har annonsert etter folk og hatt noen samtaler. Så langt har vi kun ansatt Falch-Olsen, men vi styrker teamet vi også.

– Er det mer trøkk på arbeidsretten nå enn det har vært?

– Det er klart at det året vi har vært gjennom nå, har vært mye arbeidsrett. Det er mye som har vært nytt for mange arbeidsgivere, og dette har påvirket både ansatte og arbeidsgivere. Vi representerer jo begge sider, det er vel kanskje en generell trend at konfliktnivået i arbeidslivet har økt på noen områder.

– Hvilke da?

– Det er gjerne i forbindelse med endringer på arbeidsplassen. Arbeidstakere var kanskje mer føyelige før. Nå aksepteres sjelden et ønske om å avslutte et arbeidsforhold uten at det involveres en advokat. Det igjen medfører at arbeidsgivere oftere enn før, og det med god grunn, involverer advokater før de setter i gang interne prosesser. Dette er en tendens jeg tror jeg vi kan regne med at vil fortsette i 2021, sier Nymark.