I januar kunne Rett24 fortelle at styret i Det juridiske fakultets lovsamlingsfond har besluttet å legge ned lovsamlingen. Årsaken er sviktende salgstall, etter at studentene nå går over til å bli heldigitale.

Førstkommende onsdag markerer Rett24 dette – i samarbeid med Fagbokforlaget og UiO – ved å arrangere slippfest og gravøl i Frokostkjelleren.

Boksignering

Ethvert bokslipp med respekt for seg selv har normalt en boksignering. Ettersom dette i lovsamlingens tilfelle er en litt krevende øvelse, var Rett24 mandag på rundtur til hver av de tre statsmaktene. Statsministeren, justitiarius og stortingspresidenten satte så sine respektive signaturer i et eksemplar Rett24 fikk levert med bud rett fra trykkeriet i Finland før helgen.

Dette unike eksemplaret av Norges Lover 1687-2018 vil under arrangementet onsdag bli auksjonert ut til inntekt for fri rettshjelp.

Høyeste bud pr. tirsdag ettermiddag er 30.000 kroner. Rett24 legger for ordens skyld ved en lenke til en artikkel om omsetningen til de 20 største advokatfirmaene i Norge.

Send inn bud her

Pengene fra auksjonen vil bli overført til JussBuss, som skal fordele pengene mellom de forskjellige frivillighetsbaserte rettshjelptiltakene i Norge.

Litt fag

Arrangementet i Frokostkjelleren blir litt fag og mye mingling. I korte, 15-minutters innlegg skal

  • professor Inge Lorange Backer snakke om betydningen av å samle lovene mellom to permer
  • professor Marit Halvorsen dra et historisk perspektiv
  • høyesterettsdommer Henrik Bull snakke om lovsamlingen og domstolene
  • førsteamanuensis Jon Christian Nordrum foredra om tilpasningen til en juristhverdag uten trykte rettskilder, og
  • professor Kristin Bergtora Sandvik vise oss hvor robotjussen er på vei. 

Til slutt vil det bli mulig å legge inn et siste bud, før kjøperen av den signerte lovsamlingen får overrakt eksemplaret.