I Rett24 14. juni har Roar Mikalsen et innlegg med overskrift «Historisk debatt om forholdsmessighet i narkotikasaker – Vi kan vente mer konflikt mellom jurister av den gamle skolen og riksadvokaten».

Han nevner meg som representant for «den gamle skole». Det jeg har tatt til orde mot er den sittende Riksadvokatens forsøk på å etablere et særskilt straffeprosessregime for narkosaker på tvers av gjeldende straffeprosesslov. Loven er generell og gjelder all slags etterforskning enten det gjelder smuglersprit, faunakriminalitet, heleri og annen kjedekriminalitet.

En sak om innsmugling av metanolsprit er ikke oppklart hvis politiet finner én flaske, det er ikke uforholdsmessig å bruke tvangsmidler for å finne leverandøren og søke etter resten av partiet. En annen sak er hva som er fornuftig bruk av ressurser.

Dette har jeg utviklet i et lengre notat 12. juni, jeg nøyer meg med å vise til det.