Tidligere i år varslet Curt A. Lier at han blir partner i advokatfirmaet Barneadvokatene DA, og derfor går av etter seks år som president.

I dag ble så lagdommer i Borgarting Håvard Holm enstemmig valgt til forbundets nye president. De andre kandidatene til presidentvervet trakk ifølge Juristkontakt sine kandidaturer før landsmøtet, som avholdes på Gardermoen denne helgen.

Annonse

Jurist med interesse for børs og verdipapirmarkedet

– Gratulerer. Hvorfor vil du bli president?

– Jeg har vært tillitsvalgt i størstedelen av mitt yrkesaktive liv, både lokalt og sentralt. Dette er et forbund jeg kjenner og er glad i, og da jeg fikk denne muligheten klarte jeg rett og slett ikke si nei til det. Nå har vi fått et nytt hovedstyre som bare venter på å gå løs på oppgavene, og det gleder jeg meg til.

– Hvilke oppgaver er det?

– Det er mange oppgaver, vi har nå fått noen bestillinger fra landsmøtet som vi skal følge opp. Landsmøtet vedtok blant annet en resolusjon som går på behovet for ytterligere midler til domstolene. Det skal vi selvsagt følge opp. Landsmøtet vedtok også at vi særlig skal fokusere på hva vi kan gjøre for å gjøre medlemskap mer attraktivt for jurister i privat sektor.

I sin begrunnelse for anbefalingen av Holm, skrev valgkomitéen: 

«Håvard Holm er 62 år og bosatt i Oslo. Han avla sin juridiske embetseksamen i 1983, og har i tillegg befalsskolen, bedriftsøkonomstudiet og møterett for Høyesterett. Holm har en variert yrkesbakgrunn, fra blant annet militæret, politiet, banksektoren, advokatfirma, Økokrim og fra 2004 som lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Holm har i hele sin karriere vært engasjert i tillitsvalgt- og organisasjonsarbeid, og har i flere år vært styremedlem i og fra 2010-2014 leder av Den norske Dommerforening. Han har i den anledning også sittet 4 år i Juristforbundets hovedstyret som Dommerforeningens representant. Valgkomiteens flertall mener Håvard Holm har de egenskapene og den erfaringen som trengs for å lede hovedstyret i tiden fremover. Holm har bred erfaring fra mange sektorer i arbeidslivet og bred organisasjonserfaring. Han kjenner forbundet godt, og har et brennende engasjement for samfunnsspørsmål. Valgkomiteen har også vektlagt hans brede kontaktnett i norsk samfunnsliv, og at han er vant til å håndtere utadrettet virksomhet og mediehenvendelser. Som person er han troverdig, tydelig og inkluderende, med gode lederegenskaper samt evner som vil kunne få hovedstyret til å fungere godt som et strategisk og overordnet organ. Valgkomiteens flertall mener Holm vil fremstå som en samlende president som vil favne hele forbundet. Etter flertallets oppfatning vil han være en tydelig og trygg leder for alle i systemet, uavhengig av faglig tilknytning. På bakgrunn av det ovenstående vil valgkomiteens flertall anbefale at landsmøtet velger Håvard Holm som president for Norges Juristforbund.»