I en kronikk på Rett24 tirsdag, påpekte professor ved Politihøgskolen Morten Holmboe at Stortinget hadde tabbet seg ut. Det var nemlig bred enighet om at straffebudene mot tvangsekteskap og ekteskap med barn under 16 år skulle utvides til også å gjelde uformelle, utenrettslige «ekteskap».

Les: Tabbevedtak om tvangsekteskap

Regjeringspartiene og opposisjonen var imidlertid ikke helt enige om formuleringene, og da voteringene til slutt ble gjort, endte det med at ingen av forslagene fikk flertall. Dette til tross for at ingen var uenige og det grunnleggende. Som en konsekvens av dette, blir andre henvisninger i reglene mot tvangsekteskap hengende i løse luften.

Slik skulle det ikke vært, opplyser Høyres justispolitiske talsmann, Peter C. Frølich.

– Hva var det som skjedde?

– Vi har vel et par tusen voteringer i året, og en eller annen gang må det gå feil. Men det er i hvert fall en relativt udramatisk sak. Det er enighet om retningen på politikken. Dette kommer til å blir rettet raskt opp, enten i form av en hurtig proposisjon fra departementet, eller direkte her i Stortinget gjennom et representantforslag, sier Frølich.