Hålogaland lagmannsrett var første lagmannsrett som tok stilling til spørsmålet om politiets adgang til å ransake på grunnlag av mistanke om ruspåvirkning. Det skjedde i en sak Rett24 omtalte tidligere i juni, der politiet hadde funnet en kilo hasj hjemme hos mistenkte.

Les: Hålogaland lagmannsrett støtter riksadvokatens syn i tvangsmiddeldiskusjonen

Lagmannsrettens problem var at ransakingen var gjort på et tynt grunnlag. Mistenkte var blitt observert røykende på en joint. I kombinasjon med at mistenktes navn kunne knyttes til to kjenninger, og at han var straffet tidligere, ble det besluttet å ransake boligen.

Annonse

Advokat | Advokatfullmektig | Tromsø | Arbeidsrett, Entreprise og Offentlige Anskaffelser

Kuttet straffen

Hålogaland lagmannsrett kom til at denne ransakingen var klart ulovlig. I motsetning til dommen Borgarting lagmannsrett avsa sist uke, var det i denne saken ingen bevisavskjæring.

Les: Borgarting nektet narkobevis ført grunnet ulovlig ransaking

Derimot kom lagmannsretten til at straffen skulle reduseres, som en kompensasjon for krenkelsen.

Påtalemyndigheten har anken anført at ransakingen var lovlig, og at det uansett ikke er anledning til å kompensere den eventuelt ulovlige ransakingen med lavere straff. Selv om det er påtalemyndigheten som har anket saken, mener forsvarer Vegard Aaløkken det kan være bra å få en avklaring på spørsmålene saken har reist.

Tilbakevirkende kraft

– Det gjelder ikke bare når det er anledning til å ransake, men også dette med tilbakevirkende kraft av Riksadvokatens skriv, som er blitt fremholdt fra flere hold. Forholdene i denne saken skjedde før Riksadvokatens brev fra april 2021. Og ikke minst er det viktig å få en føring på hvilken betydning slik ulovlig ransaking eventuelt skal ha for straffutmålingen, sier Aaløkken.

Begge de to ankene ligger nå i Høyesteretts ankeutvalg, som skal beslutte om sakene slippes inn til behandling.