Rett24 har denne uken avdekket at politiets digitale straffesaksforsendelser ofte havner hos feil mottaker. Dette medfører at avhør, åstedsbilder og annet bevismateriale under etterforskning stadig havner på avveie.

Les om feilsendingene her

Personvernloven inneholder bestemmelser som pålegger både private og offentlige aktører å melde fra til Datatilsynet dersom det oppstår vesentlige avvik i virksomhetens behandling av personopplysninger. I går sa Datatilsynets direktør til Rett24 at han forventer en melding fra politiet om dette. 

Annonse

Advokat hos kommuneadvokaten

Har alt sendt melding

Det vil han få, opplyser statsadvokat Berit Johannessen, som er utlånt til POD for å lede politiets digitaliseringsprosjekt.

Thon fortalte videre at Datatilsynet ikke kunne se å ha mottatt noen avviksmeldinger om feilsendte dokumenter, men dette stemmer ikke, opplyser Johannessen.

– Det ble sendt avviksmelding for feilsendinger til Advokatforeningen, hvilket er meldt som avsluttet sak fra Datatilsynet i brev fra juli i år, sier Johannessen.

Johannessen legger til at løsningen med digital forsendelse er tatt i bruk i større omfang enn politiet hadde forventet, og at mange advokater og mottakere av straffesaksdokumenter i offentlig og privat sektor etterspør muligheten for å motta straffesaksdokumenter i Altinn.

Sparer millioner

Ordningen med å sende straffesaker gjennom Altinn ble etablert både for å møte problemet med at dokumenter ble sendt med epost og dropbox, og for å spare ressurser til papir, kopiering og porto. Politiet har beregnet at Altinn-løsningen sparer politiet for 10 paller papir i uken, noe som ifølge Politiforum gir en gevinst på 162 millioner kroner over en 10 års-periode. 

Problemet har vært at sendinger i Altinn er knyttet til organisasjonsnummer, noe som har medført at muligheten for manuelle feil er stor. I forrige uke fikk både Rett24 og amatørteateret Elden på Røros tilsendt større straffesaker som følge av feil organisasjonsnummer.

Annonse

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

Oppdatert i sommer

Utviklingen av systemet er ennå ikke ferdig, og senest i sommer ble det lansert en ny versjon som skal redusere usikkerheten, forteller Johannessen.

– I sommer ble det satt i produksjon en bedre løsning for forsendelser via Altinn – en løsning med eget mottakerregister. Mottakerregisteret inneholder navn og korrekt organisasjonsnummer til domstoler, advokater, sakkyndige og andre som har bekreftet at de er klare til å ta i mot straffesaksdokumenter i Altinn. Dette anser vi som et effektivt – og nødvendig – tiltak for å begrense muligheten for feilsendinger, sier Johannessen.