Av de fire tiltalte i den såkalte Yara-saken, ble tre frifunnet. Disse tre krever erstatning og i februar vant den første av dem, Tor Holba, frem i Oslo tingrett. Staten anket dommen, men nå bekrefter Asgeir Nygård ved Regjeringsadvokaten at saken er forlikt og anken trukket.

Dermed blir resultatet fra tingretten i det vesentlige stående. Det opplyser Holbas prosessfullmektig, Nadia Christina Hall fra advokatfirmaet Elden.

Får feriepenger

– Saken er forlikt, og Holba vil få utbetalt 22 millioner den 11. juni. Det er han selvsagt svært glad for. Det er veldig godt å se at staten gir seg på dette, sier Hall.

Nadia Hall
Nadia Christina Hall.

Også Holba hadde anket dommen fra tingretten, før den nå ble forlikt. Dette fordi han mente summen skulle vært høyere enn hva tingretten la til grunn. Tvisten gjaldt tapt inntekt for lønn, bonus og pensjon fra 2018 og frem til pensjonsalder i 2021. Det er denne summen som nå stanser på 22 millioner.

Holba er fra tidligere tilkjent 14 millioner i erstatning, men dette var ikke en del av tvisten nå.

Totalt, med renter og sakskostnader, utbetaler staten dermed rundt 36 millioner for Holbas vedkommende. Dette er den høyeste summen i denne type saker så langt. Den forrige rekorden ble satt da staten i fjor forlikte saken etter Økokrims tiltale mot Transocean. Der ble totalen 30 millioner kroner.

Hva som blir totalen for hele Yara-saken er et åpent spørsmål, da sakene for de to andre frikjente ikke er avklart.

At den vil kunne nærme seg Transocean er imidlertid lite trolig. Den samlede kostnaden ved Transocean-saken er beregnet å være på rundt 200 millioner kroner, om man ikke regner med Økokrims egne kostnader.

Les tingrettsdommen fra februar her