I oktober omtalte Rett24 en uttalelse fra Sivilombudsmannen om offentlig ansattes ytringsfrihet. Bakgrunnen var at en ungdomsskolelærer nektet å godta advarselen hun fikk fra arbeidsgiver, i forbindelse med en Facebook-kommentar om Sumaya Jirde Ali. Læreren viste til ytringsfriheten, og fikk medhold fra sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

For to uker siden ble det klart at kommunen slett ikke har tenkt å rette seg etter hva ombudsmannen mener i denne saken. Kommunen svarte:

«(Kommunen) deler ikkje synspunktet Sivilombodsmannen har på kor grensa for kva og korleis lærarar kan uttala seg på Facebook.»

Fri sakførsel

Nå har ombudsmannen skrevet et nytt brev til den aktuelle kommunen. Der varsler han at ombudsmannen i så fall vil anbefale klageren å gå til sak:

«At forvaltningen ikke følger ombudsmannens uttalelser er svært uheldig, og det er egnet til å svekke tilliten både til forvaltningen og til ombudsmannsinstitusjonen. Kommunens fornyede vurdering og begrunnelse for å opprettholde advarselen er, etter ombudsmannens syn, ikke rettslig holdbar. (…) Dersom advarselen opprettholdes, er ombudsmannen innstilt på å anbefale (…) søksmål mot kommunen. Det innebærer at hun etter rettshjelploven (…) vil få innvilget fri sakførsel.»

Lærerens advokat, Jon Wessel-Aas, sier at hans klient er forberedt på å gå til sak.

Min klient er selvsagt fornøyd med at ombudsmannen er så tydelig i sitt svar, ikke minst med hensyn til å påpeke overfor kommunen hvor uheldig det er om forvaltningen ikke følger ombudsmannens uttalelser, både for tilliten til forvaltningen selv og for respekten for ombudsmannsinstituttet. Min klient har levd med denne advarselen hengende over seg i mer enn halvannet år nå, og er beredt til å gå rettens vei om nødvendig, men håper på at kommunen respekterer ombudsmannens klare uttalelse, slik at ytterligere belastning unngås, sier Wessel-Aas.

Flere tilfeller

Episoden er ett av flere eksempler fra det siste året, der offentlige instanser velger å ignorere ombudsmannens vurdering. I fjor høst var det UNE som ikke ville rette seg, med den følge at ombudsmannen også da anbefalte søksmål. Rett24 er foreløpig ikke kjent med hvor den saken står i dag. I mai i år var det selveste Statsministerens kontor som sa nei, i et spørsmål om offentlig innsyn.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger, som nå bare har noen få uker igjen i vervet, avviste i vår overfor Rett24 at ombudsmannens uttalelser etterleves i mindre grad enn tidligere.