Om ikke mye mer enn to måneder rydder Erik Møse pulten ved Menneskerettsdomstolen og reiser hjem til Norge. Men fortsatt er prosessen med å finne hans etterfølger i stampe.

I mars måtte stillingen lyses ut for andre gang, og nå opplyser Justisdepartementet til Rett24 at det vil bli gjennomført en tredje utlysning. 

– Innstillingskomiteen har i henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet 6. mai 2018 anbefalt at stillingen lyses ut på nytt. Komiteen har opplyst at de ikke er sikre på at de har tre kvalifiserte kandidater å innstille. Departementet har derfor besluttet å foreta en ny utlysning, opplyser departementet.

Må nominere tre

Reglene sier at Norge må sende en innstilling på tre kvalifiserte kandidater, hvorav minst én kvinne, til Europarådets parlamentarikerforsamling. Etter førstegangsutlysningen var det åpenbart at dette ikke var mulig, men etter andregangsutlysningen forelå det ikke mindre enn fire søkere med juridiske doktorgrader. De fire var

  • Arnfinn Bårdsen (51) høyesterettsdommer
  • Mads Andenæs (60), professor
  • Elizabeth Baumann (59), lagdommer
  • Eirik Bjørge (35), senior lecturer ved Universitetet i Bristol

I tillegg har advokat Nicolai Skjerdal (48) søkt. 

Neppe klart før jul

Når den tid kommer at det foreligger en innstilling, utarbeider deretter Justisdepartementet et forslag til nominasjon, i samråd med berørte statsråder og Statsministerens kontor.

Kandidatlisten sendes så fra Utenriksdepartementet til Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets rådgivende ekspertpanel for valg av dommere til EMD. Ekspertpanelet vil innen fire uker fra det mottok forslaget til nominasjon, avgi en uttalelse om kandidatenes egnethet, før Justisdepartementet treffer endelig beslutning om nominasjon av kandidatene.

Utenriksdepartementet oversender deretter kandidatlisten i alfabetisk rekkefølge til Europarådets parlamentarikerforsamling. Samtidig vil navnene på de nominerte bli offentliggjort.

Det er etter det Rett24 har fått opplyst lite sannsynlig at denne prosessen blir ferdig i 2018. Norge vil derfor for en periode være uten fast dommer i Strasbourg.