Sorenskriver i Kristiansand Yngve Svendsen ble innstilt på førsteplass til begge de to toppjobbene ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. I går meddelte Svendsen at han velger å gå for sorenskriverjobben i Oslo tingrett.

Dermed blir det nummer to på listen til Borgarting, Marianne Vollan, som innstilles på topp til jobben som førstelagmann ved Borgarting lagmannsrett.

Den formelle utnevningen skjer som vanlig først når saken er behandlet i  statsråd.

Lokomotiv

Svendsen mener at Oslo tingrett, med sin størrelse og sine ressurser, har spesielt gode forutsetninger for å være i front i moderniseringen av norske domstoler.

– Det som var avgjørende var at jeg ville velge den domstolen som jeg mener står overfor de største utfordringene i årene fremover. Borgarting er i en presset situasjon, men er nå under en tilførsel av nye ressurser, samt gjennomføring av interne prosesser som vil sette dem i stand til å håndtere dette på en god måte.

Domstolskonkurranse

Svendsen er samtidig leder av Domstolkommisjonen, som i 2020 skal levere en NOU om den totale organiseringen av norsk rettspleie. 

– Oslo tingrett står foran store utfordringer, med hensyn til fortsatt å være det lokomotivet som Oslo tingrett skal være i Norge. Det handler blant annet om å være allmenndomstol i en stadig mer spesialisert verden, digitaliseringen, og ikke minst konkurransesituasjonen.

– Konkurransesituasjonen? Som i konkurranse med nemnder og voldgifter, mener du?

– Ja, blant annet. Vi må gjøre en veldig god jobb, og være det foretrukne tvisteløsningsorganet. Arbeidet må ha høy kvalitet, og utføres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Dette er noe jeg vil være opptatt av. Det samme gjelder det å utnytte Oslo tingretts stordriftsfordeler godt.

Borgarting styrkes

Selv om Oslo tingrett etter Svendsens syn står foran de største utfordringene, er det på kort sikt Borgarting lagmannsrett som har hatt de største problemene. Det siste året har sakstilgangen vært langt større enn bemanningen har kunnet håndtere, og nå berammes sivile ankesaker langt ut i 2020.

I statsbudsjettet for 2018 ble det imidlertid på tampen plusset på atskillige millioner til domstolene, og det meste er havnet i Borgarting. Det er dermed en betydelig opprustet lagmannsrett som venter Marianne Vollan som førstelagmann.

Vollan har ledet Kriminalomsorgsdirektoratet siden 2013, og har lenge vært nevnt som potensiell arvtager til jobben som departementsråd i Justisdepartementet, etter Tor Saglie. Hun har fra tidligere lang erfaring fra lovavdelingen.

Svendsen og Vollan tar over etter henholdsvis Geir Engebretsen og Ola Dahl, som begge brått varslet sine avganger like før jul.