Arnfinn Bårdsen, Elizabeth Baumann og Jørgen Aall er innstilt til EMD. (Foto: Kjetil Kolsrud/Scanpix/UiB)

Her er Norges Strasbourg-kandidater

Innstillingskomitéen til Norges ledige plass i Menneskerettsdomstolen har nå bestemt hvilke tre navn som skal oversendes til Europarådet.

Veien mot ansettelse av ny norsk dommer i Menneskerettsdomstolen er nå omsider kommet over første hinder, etter hele tre utlysninger. De tre som er innstilt i alfabetisk rekkefølge er

 • Jørgen Aall (59), professor
 • Elizabeth Baumann (59), lagdommer
 • Arnfinn Bårdsen (51) høyesterettsdommer

Alle har doktorgrad

Aall er dr. juris på forholdet mellom internasjonale menneskerettigheter og norsk rett. Han har siden gitt ut boken Rettsstat og menneskerettigheter i nå fem utgaver.

Baumann har doktorgrad i internasjonal rett, og lang dommererfaring fra Stavanger tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Bårdsen tok doktorgrad i 1999, med boken «Krenkelser og klager: Vilkårene for realitetsbehandling av private klager ved Den europeiske menneskerettsdomstolen». Han var ved juridisk fakultet i Bergen fra 1992 til 2003, før han ble lagdommer, lagmann og til sist konstituert førstelagmann i Gulating lagmannsrett. Han tiltrådte ved Høyesterett i 2008. 

Innstilingen innebærer at hverken advokat Nicolai Skjerdal, som var innstilt til stillingen sist den var utlyst, eller professor Mads Andenæs ved UiO nådde opp.

Sendes til ekspertpanelet

Med grunnlag i innstilingen skal Justisdepartementet nå utarbeide et forslag til nominasjon av kandidater. Kandidatlisten sendes så fra Utenriksdepartementet til Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets rådgivende ekspertpanel for valg av dommere til EMD.

Etter prosedyren skal ekspertpanelet innen fire uker fra det mottok forslaget til nominasjon, avgi en uttalelse om kandidatenes egnethet, før Justisdepartementet treffer endelig beslutning om nominasjon av kandidatene.

Neppe før jul

Utenriksdepartementet oversender deretter kandidatlisten i alfabetisk rekkefølge til Europarådets parlamentarikerforsamling, hvor beslutningen tas.

Innstillingskomitéen har vært ledet av sorenskriver Yngve Svendsen. De øvrige medlemmene var 

 • Høyesterettsdommer Bård Tønder
 • Ass. regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig
 • Advokat Magnhild Pape Meringen
 • Fagdirektør Anine Kierulf, NIM
 • Professor Vibeke Blaker Strand, UiO
 • Spesialrådgiver i justisdepartementet Morten Ruud

Les også

Tre nye dommer legger listen for samvær etter omsorgsovertakelse

 • Øystein Skotheim
 • Karl Rosén

Kommentar

Taksonomien og EUs nye portvoktere

Plenumskjennelsen om Acer: – Ikke en abstrakt prøving

EU-domstolen skjerper kravene til bruk av teledata i straffesaker

Tidligere Hjort-advokat med bredside etter permittering

Energiselskap vant mot staten – slipper å følge offentlighetsloven