I natt gikk høringsfristen ut på Ytringsfrihetskommisjonens NOU fra i sommer. Der foreslo kommisjonen blant annet å revidere straffelovens såkalte hatparagraf, § 185, slik at den skal få en lettere tilgjengelig utforming.

Kommisjonen ønsker også å heve terskelen for hva slags forulemping av offentlig tjenestemann som skal være straffbar. Kommisjonen vil begrense paragrafen til å gjelde «grovt krenkende ordbruk eller atferd», mens det etter dagens paragraf er tilstrekkelig at man med «skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann».

Les: Ytringsfrihetskommmisonen vil endre loven etter tulling-dommen

Annonse

Vi søkjer nye tilsette til arbeidet med havvind

Leverte podcast

Blant de som har valgt å levere høringsuttalelse, finner vi pensjonert dommer i Høyesterett Magnus Matningsdal og førsteamanuensis Anine Kierulf. Kierulf har i høst argumentert for at hatparagrafen burde endres fundamentalt, blant annet i kjølvannet av et par høyesterettsavgjørelser. Dette i motsetning til Ytringsfrihetskommisjonen, som primært foreslår en redaksjonell omarbeiding, for å gjøre den mer lettfattelig.

– Tanken var ikke egentlig at paragrafen skulle beskytte enkeltindivider mot følelsen av å bli krenket, sa Kierulf til Rett24 i september.

Les: Mener Stortinget bør se på hat-paragrafen på nytt

I stedet for å redegjøre i detalj om sine synspunkter rundt dette, har nå Kierulf, med Matningsdal på laget, rett og slett sendt inn lenke til tre episoder av sin podcast «Takk & Lov». Episodene er på til sammen 66 minutter, som departementet eventuelt da vil måtte lytte seg gjennom.

«Ettersom det ikke er formkrav til høringsuttalelser, antar vi at denne innspillsformen er uproblematisk. Kanskje kan det også være fint med en avveksling fra de rent skriftlige innspill for dem som skal jobbe med lovrevisjonen – en mulighet til å drive nettopp høring», skriver de to, i det seks sider lange notatet.

Støtte fra statsadvokatene i Oslo

Også Oslo statsadvokatembeter leverte høringsuttalelse i går. Her går man imidlertid mer tradisjonelt til verks. Statsadvokatene nøyer seg med å oppsummere sine synspunkter på fem sider uten podcast.

Statsadvokatene støtter her kommisjonens forslag om å endre lovteksten i hatparagrafen, og er dessuten enig i at straffbarhetsterskelen for forulemping av offentlig tjenesteperson er unødvendig lav.

«Oslo statsadvokatembeter gir derfor sin tilslutning til kommisjonens forslag til nye formuleringer i §§ 156 og 265», heter det i høringsuttalelsen fra Lars Erik Alfheim og Stein Vale.

Høringen finner du her.