Ingen steder i landet har tettere samling av domstoler enn Østfold. Fra Fredrikstad tingrett er det rundt en halvtimes kjøring til tre andre tingretter, i Halden, Moss og Sarpsborg.

Dette var bakgrunnen da de fire domstollederne, sammen med de tillitsvalgte, i fjor vinter besluttet at de skulle gå sammen om å danne nye Østfold tingrett.

østfold tingrett avlyst.PNG
Bare glem det Rett24 skrev i fjor.

I vinter ble planen sanksjonert i statsråd, stillingen som sorenskriver utlyst, og Arnfinn Agnalt innstilt til jobben. Siden har det meste raknet.

  • Tillitsvalgt for dommerne i Moss skrev klage til Justisdepartementet, og mente Agnalt var feil mann til jobben. Dette under henvisning til at er for gammel, og dessuten tilhenger av å legge domstolen til Fredrikstad.
  • Deretter snudde FrP i spørsmålet om den overordnede domstolsreformen
  • Sist uke trakk Agnalt søknaden sin, og stillingen ble mandag lyst ut på nytt

Og i dag kom det sjokkmeldingen fra Stortingets justiskomite: Et representantforslag fra Senterpartiet om å stille sammenslåingen i bero, har fått støtte fra Ap og FrP og SV. Forslaget ble fremmet i januar, den gang FrP satt i regjering og var for domstolsreform.

Mens forslaget opprinnelig kun gjaldt Østfold, er det nå utvidet til å gjelde også Romerike.

Annonse

Jurist eller advokatfullmektig

Helomvending

– FrP, Ap, Sv og Sp går sammen om å stille sammenslåingene i Østfold og Romerike i bero. Vi ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en gjennomarbeidet sak, dersom de ønsker å kjøre dette gjennom, sier justispolitisk talsperson i Sp, Emilie Enger Mehl.

– Hvorfor ønsker dere dette?

– Domstoladministrasjonen vil si at her har det vært frivillige prosesser, men prosessene har fått kritikk fra både dommere, advokatmiljøer og berørte kommuner. Ikke minst har det vært en forutsetning for disse lokale initiativene at det kommer en større reform. Men den reformen er det ikke lenger flertall for i Stortinget, og derfor er vi blitt enige om at disse prosessene bør stilles i bero. Domstoladministrasjonen bruker diverse argumenter for sentralisering, og ett av dem er effektivisering, men vi mener de bør se på andre virkemidler i domstolloven.

– Hvorfor tror du Domstoladministrasjonen har vært så opptatt av å slå sammen domstoler?

– Jeg vet at Urke vil spare penger, og sier til Stortinget at alt vil løse seg bare de slår sammen domstoler. Jeg mener utfordringene i domstols-Norge må løses på andre måter, og at man må legge til grunn at sammenslåing over hele Norge ikke vil skje. Domstolloven kan for eksempel utnyttes bedre i dag, for å oppnå mer fleksibilitet og ressursutnyttelse.

– Tror du han kan ha mistet troen på at det vil komme store beløp til domstolene?

– Jeg mener jo som jeg sa sist, at alle partier har et ansvar for å prioritere midlene. For eksempel må alle domstolene fulldigitaliseres, ikke bare de største. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at man trenger å digitalisere alle de 400 rettssalene i Norge. Og kanskje bør endel dommerfullmektigstillinger gjøres om til faste embeter, sier Mehl.

Domstolsdirektør Sven Marius Urke sier i en kommentar at vedtaket etter hans syn vitner om at partiene «ikke tar sitt politiske ansvar for utvikling og drift av domstolene på alvor».

Mehl er ikke enig.

– Jeg mener tvert imot dette vitner om at vi tar det på største alvor. Disse sakene krever en bedre demokratisk behandling. Hvis de vil kjøre gjennom sammenslåingen, så får de ta saken til Stortinget, sier hun.

Les DA-direktør Urke: – Jeg er dypt bekymret over utviklingen 

Innstillingen fra komiteen er helt fersk og ennå ikke publisert på Stortingets hjemmeside, artikkelen vil bli oppdatert