I februar 2019 signerte sorenskriverne og tillitsvalgte i fire av Østfolds fem tingretter en avtale om å slå domstolene sammen til én, ny Østfold tingrett. Avtalen var formet etter modell fra Vestfold, der lokale initiativer førte til opprettelsen av nye Vestfold tingrett i fjor.

Beslutningen om å la initiativet gå sin gang, og opprette Østfold tingrett, ble vedtatt i statsråd i februar, men fra Senterpartiet foreligger forslag om at Stortinget skal gripe inn, og stanse prosessen inntil videre. Forslaget skal behandles i Stortingets justiskomité i morgen, tirsdag.

Etter at FrP sist uke snudde i det overordnede spørsmålet om strukturreformen, er utfallet av dette forslaget blitt mer spennende enn man kanskje så for seg, da det ble fremmet i januar.

Trekker seg

Arbeidet med å finne ut hvem som skal lede den nye Østfold tingrett, startet umiddelbart etter at regjeringen vedtok sammenslåingen i februar. Kun én søker meldte seg, og det var nåværende sorenskriver i Fredrikstad tingrett, Arnfinn Agnalt. Agnalt er også leder av Innstillingsrådet for dommere.

I starten av mai ble Agnalt innstilt til jobben. Nå har han imidlertid overraskende besluttet å trekke søknaden, slik at stillingen må utlyses på nytt.

– Jeg har ingen kommentar til dette. Det er en samlet vurdering av mange faktorer, sier Agnalt til Rett24.

– Er bråket rundt sammenslåingen en av disse faktorene?

– Jeg har som sagt ingen kommentar.

Motstand fra Moss

En som har kjempet for å stanse Østfold-prosessen, er tingrettsdommer Tron Gundersen. Han er tillitsvalgt for dommerne i Moss, og da Agnalt ble innstilt, sendte han skriftlig klage til Justisdepartementet. Der anførte han blant annet at varamedlemmene var inhabile, og at Agnalt var for gammel til å ta lederjobben. Gundersen har også kritisert at Agnalt i fjor skal ha gitt uttrykk for at en ny Østfold tingrett burde lokaliseres til Fredrikstad.

– Sammenslåing av tingretter kan være positivt. Men det bør underlegges en bred debatt og ikke baseres kun på en lokal avtale som ikke ivaretar motargumenter, skrev Gundersen i et leserinnlegg på Rett24 i februar.

Mandag opplyser han at han tar Agnalts beslutning til etterretning.

– Med hensyn til stortingsbehandlingen i morgen, så krysser vi fingrene for at man ser at det ikke er lokal enighet for sammenslåing, slik Regjeringen har lagt til grunn. At saken om Østfold skal opp i Justiskomiteen, signaliserer vel tydelig at noen lokal enighet ikke foreligger. Hverken Moss kommune, advokatene i distriktet eller dommerne i tingretten ønsker at prosessen skal fortsette. Til sammenligning kan nevnes at i Vestfold var «alle» positive til sammenslåing, sier Gundersen.

En tilsvarende, lokalt initiert sammenslåing er også på vei på Romerike, der Øvre og Nedre Romerike slår seg sammen. Det er enn så lenge ikke kommet forslag om å stoppe dette.