Advokatfirmaet Rogstad ble etablert så sent som for seks år siden, og har siden forsynt seg grovt av strafferettsmarkedet. Regnskapene for 2019 viser at den sterke veksten fra de tre siste årene ikke bare fortsetter – den øker. Fra fem millioner i 2016, 13 millioner i 2017, 18 millioner i 2018, og så hele 17 millioner opp – til snaut 35 millioner i 2019.

Men samtidig som forretningen går så det suser, har det vært alt annet enn medvind på andre områder. VGs artikkelserie om firmaet, og den kriminelle forhistorien til firmaets administrative leder Affzal Ghauri, har skapt bølger i både Advokatforeningen og på Stortinget.

Les: Rogstad-advokater i ordkrig med stortingspolitiker

Ghauris ektefelle, advokat Sidra Sahar Bhatti, eier 75 prosent av firmaet. Resten eies av styreleder Steingrim Wolland.

Satser på minoriteter

Wolland sier han tror på vekst også i 2020, og er ikke bekymret for VGs artikler.

– Hvordan forklarer du den sterke veksten?

– Det er fordi vi har valgt en strategi som har vist seg å fungere. Det gjelder måten vi har rekruttert folk på, og hvordan vi har drevet et systematisk arbeid med å få inn flere klienter. Firmaet har nå en fin blanding av unge og godt voksne advokater med mye erfaring, men du vil også se at det er mange med utenlandske navn. Vi snakker nærmere 20 språk her, fransk, tysk, engelsk, spansk, italiensk, somali, urdu, punjabi, tyrisk, arabisk, you name it. Som sikkert også mange andre gjør, så har vi satset på at det er veldig mange med innvandrerbakgrunn som har behov for rettshjelp, og de ser det som en fordel å kunne kommunisere på sitt morsmål. Og det gjelder på mange områder, ikke bare strafferett, mange driver små og store forretninger, og det er saker om arv, familierett og så videre, sier Wolland.

– Hvor mye av omsetningen kommer fra straff, og hvor mye er privat?

– Det blir en grov gjetning, men jeg kan kanskje anslå 60-40, i favør straff. Man kan ha en moderat og stabil inntekt med straffesaker, men man trenger en mix. Spesielt om man driver smått, så bli man veldig sårbar om man bare har straffesaker. Man får kanskje en stor og langvarig sak, som man kan være fornøyd med der og da, men da blir det fort en tørkeperiode etterpå, om man ikke har flere ben å stå på.

– Men 2020 har vært litt mer turbulent?

– Ja, vi regnet med å vokse til rundt 50 mill i 2020, men slik blir det ikke. Det skyldes både VGs artikler, og korona.

– Er det nedgang eller stopp i veksten?

– Det er stopp i veksten, men jeg tror vi får en god høst, som vil gi vekst totalt for året, og har nettopp ansatt fire nye. Men for å si det rett ut så har det ikke bare negativt at det bremset litt. Vi hadde vokst så rakst hadde vi behov for å se på den interne organisering, med faggrupper og andre rutiner. Det er fint med vekst, men man kan også få voksesmerter. Vi endrer oss hele tiden, og jeg er ganske på at vi ser annerledes ut om to år enn i dag.

– Tilsynsrådet varslet bokettersyn som følge av VGs artikler, hva er status der?

– Det var ingen nye opplysninger så lå til grunn for det nye bokettersynet, som ble bestemt bare 13 måneder etter at det forrige bokettersynet kom tilbake helt i orden. Jeg hadde faktisk videomøte med ettersynet på torsdag, og om et par uker kommer vi til å få en helt ren rapport om Rogstads virksomhet. Denne prosessen er drevet fram av VGs kampanjejournalistikk, der avisen presser alle andre til å reagere, uten at de har avdekket noe som helst. Det har vært interessant å se hvordan VG får politi, Skatteetaten, Tilsynsrådet og andre til å lekke taushetsbelagt informasjon, på grunnlag av pseudonyheter uten substans, sier Wolland.

Tilsynsrådet bekrefter overfor Rett24 at bokettersynet fortsatt pågår, og at det ble avholdt et videomøte i saken torsdag i forrige uke. Arbeidet gjøres av EY. Tilsynsrådet vil ikke si noe om når de tror arbeidet vil være ferdig.

– Idiotisk ting å gjøre

– Men en ting jeg tror mange reagerte på, var uttalelsen din der du avdramatiserte kokainbruken til Affzal Ghauri. Mener du at det er en bagatellmessighet at en leder i firmaet blir tatt med kokain?

– Både ja og nei. Det er en straffbar handling å sniffe kokain, og det er normalt et bøteforhold. Er det bagatellmessig? Vel, det er et bøteforhold, jeg mener ikke den straffen er for mild, og det mener heller ikke Stortinget. En daglig leder kan dessuten være så mangt, du kan være daglig leder i en kiosk, og ingen bryr seg om et slikt forhold.

– Men Ghauri er jo ikke daglig leder i en kiosk.

– Nei, men du må huske hvordan advokatfirmaer opererer. Advokaten har det personlige ansvaret for oppdragene. Den administrative lederen har ingen innflytelse på innholdet i advokatoppdraget. Ghauri er ikke advokat, og han driver ikke advokatarbeid. Personlig synes jeg det var en idiotisk ting å gjøre, og selvsagt har jeg gitt uttrykk for det både til ham og offentlig. Men påvirker det jobben hans? Nei, det gjør det ikke, og det var uetisk å henge ham ut i VG for det, sier Wolland.

Han legger til at det i straffesaken mot Ghauri ble nedlagt påstand om tap av retten til å ha ledende stilling i næringsvirksomhet, men at dette ikke ble tatt til følge.