Det vakte omfattende debatt da Næringsdepartementet i slutten av juni lyste ut en anbudskonkurranse om å skrive utkast til en helt ny lov, «foreningsloven».

Bakgrunnen er at det finnes mer enn 100 000 foreninger og lag i Norge, med tilsammen rundt 9,2 millioner medlemskap, men ingen lov som legger rammene for hvordan en foreningene skal opprettes, drives og avvikles.

Rett24 omtalte tildelingskriteriene i juni.

To team

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum ved UiO, som forsker på lovarbeid, har vært sterkt kritisk til fremgangsmåten, og skrev på Twitter at han veddet en flaske whisky på at Schjødt-advokat Tore Fjørtoft ville få anbudet. Dette fordi tildelingskriteriene var utformet slik at han stort sett er den eneste i landet som fyller vilkårene. Blant annet ble det stilt krav om at loven måtte forfattes på nynorsk.

Sist uke gikk fristen for anbudskonkurransen ut, og til Rett24 opplyser departementet nå at det er blitt levert to tilbud:

Det ene er, som gjettet av Nordrum, Tore Fjørtoft, i samarbeid med Hugo Matre, begge partnere i Schjødt.

Det andre tilbudet er levert av BAHR-veteran Gudmund Knudsen, på vegne av ham selv, samt professor Geir Woxholt, høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg og Wikborg Rein-advokat og PhD Hedvig Bugge Reiertsen. Knudsen har deltatt i og ledet flere lovutvalg tidligere. Høgetveit Berg er som kjent den eneste nynorsk-skrivende dommeren i Høyesterett.

Fortsatt kritisk til anbud

– Du har veddet en flaske whisky på Tore Fjørtoft. Står du ved veddemålet, Nordrum?

jon christian fløysvik nordrum.jpg
Jon Christian Fløysvik Nordrum.

– Vel, nå er det egentlig ingen som har veddet mot. Fjørtoft er jo med. Jeg står ved veddemålet, selv om premissene er blitt litt endret, fordi det ble så mye offentlig oppmerksomhet om denne saken. Det er kanskje derfor det har meldt seg to team, sier Nordrum.

Han mener det at det nå er to tilbydere ikke endrer hans hovedinnvending mot å sette lovarbeidet ut på anbud, nemlig at man mister den bredden som et oppnevnt lovutvalg normalt har.

– Begge de to tilbyderne består av ekspertene blant ekspertene. Spørsmålet er om det gir et godt lovarbeid. Ser disse hva som måtte være utfordrende for de som skal anvende loven? Det positive er at måten vi utreder lover på, og hva som er god lovutredning, har fått mer oppmerksomhet de siste tre-fire ukene enn de siste årene til sammen!

Han mener også det er interessant at det er en høyesterettsdommer blant tilbyderne.

– Det er lang tradisjon for at høyesterettsdommere deltar i lovarbeid, men da oppnevnt av Kongen i statsråd som utvalgsledere eller medlemmer. At en dommer i Høyesterett deltar i en kommersiell konkurranse med advokater og andre aktører i bransjen, er jo noe annet og nytt. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg mener om det, men det viser jo at denne formen for lovutredning åpner en Pandoras eske av problematiske spørsmål man ikke har diskutert.

Vedder ikke imot

En som har forsvart departementets nyskapende anbudspraksis, er NHOs fagleder for næringsjuss, Halvor E. Sigurdsen.

hsigurdsen.jpg
Halvor E. Sigurdsen.

– Dette er ytterst kompetente miljøer, med akademisk og praktisk erfaring. Jeg er sikker på at de er i stand til å høre på alle som har innspill.

– Tar du veddemålet med Nordrum?

– Jeg jobber i en Akan-bedrift, så vi vedder ikke, og i alle fall ikke om alkohol. Jeg tror uansett det er helt åpent hvem som stikker av med seieren.

I anbudsdokumentene er den økonomiske rammen satt til 1,25 millioner kroner. Forslaget skal leveres innen 12. april neste år.