Før jul valgte Utenriksdepartementet å be Lovavdelingen vurdere om professor Finn Arnesen var inhabil da han, som medlem av innstillingskomitéen til ny dommer i EFTA-domstolen, behandlet søknadene fra blant andre advokat Karin Fløistad.

Les: Nå har innstillingskomitéen konkludert om hvem som skal bli EFTA-dommer

For to uker siden kom svaret: Lovavdelingen mener, under tvil, at Arnesen var inhabil i prosessen. Nå har departementet bestemt at arbeidet med å lage innstilling, som egentlig ble avsluttet i november, skal gjenopptas.

Dermed ser det ut til at Per Christansen, hvis periode egentlig utløper denne uken, kan belage seg på å bli sittende i sin stilling en god stund til.

Les: Per Christiansen klar til å fortsette på overtid i EFTA-domstolen

Annonse

Vi søker advokat/advokatfullmektig

Ber lederen sammenkalle

– Utenriksdepartementet har etter Lovavdelingens uttalelse besluttet å oppnevne et nytt medlem av innstillingskomiteen til erstatning for Finn Arnesen. Ola Mestad har sagt ja til å være nytt medlem. Det følger av komiteens mandat at den skal vurdere søkerne og innstille inntil tre kandidater som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene. Utenriksdepartementet har bedt komiteens leder sammenkalle komiteen med sikte på å gjenoppta arbeidet med innstilling, uttaler pressetalsperson i UD Ragnhild Håland Simenstad i en epost.

Rett24 har foreløpig ikke fått klarhet i hvorvidt dette vil innebære en full ny runde med intervjuer av de sju søkerne. Leder for innstillingskomitéen er sorenskriver Arnfinn Agnalt, som også leder det ordinære Innstillingsrådet for dommere.

Kun to personer ble innstilt da komitéen forsøksvis avsluttet sitt arbeid før jul. Det var professor Hans Petter Graver og lagdommer Michael Reiertsen – i alfabetisk rekkefølge. De øvrige medlemmene i innstillingskomitéen var, foruten Arnesen og Agnalt, høyesterettsdommer Kristin Normann, generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith og ekspedisjonssjef i UD Kristian Jervell.

Komitéens nye medlem, Ola Mestad, er professor ved Nordisk institutt for sjørett.

I komitéens instruks sto det at det skulle innstilles «inntil tre kandidater» i alfabetisk rekkefølge, hvorav «så langt mulig» minst én skulle være kvinne.

Konflikt

Situasjonen har bakgrunn i at både professor Finn Arnesen og Simonsen Vogt Wiig-partner Karin Fløistad i 2019 ble oppnevnt til granskningsutvalget etter NAV-saken. Arnesen som leder og Fløistad som medlem. I tillegg har begge i lang tid vært medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA.

I begynnelsen av desember kunne Rett24 fortelle at Arnesen sommeren 2020 kontaktet KOFA, med ønske om å trekke seg. Begrunnelsen var at han fant det vanskelig å samarbeide med Fløistad. Løsningen ble i stedet å opprette en spesialordning, der Arnesen ble fritatt fra å sitte i nemnd med Fløistad.

I høst krysset likevel deres stier seg på nytt, da Fløistad søkte den snart ledige stillingen som dommer i Luxembourg, med Arnesen som komitémedlem.

Les bakgrunn: Fritatt fra å sitte i nemnd etter samarbeidsproblem – så behandlet han jobbsøknaden hennes

Annonse

Rådgiver/ namsfullmektig fast stilling og vikar, Namsfogden i Innlandet

Opplyste om forholdet

Arnesen opplyste resten av innstillingskomitéen om KOFA-ordningen og bakgrunnen for den. Komitéen konkluderte med at KOFA-situasjonen ikke gjorde Arnesen inhabil, og fortsatte behandlingen av de sju søknadene.

Fløistad, derimot, ble ikke orientert. Spesialordningen i KOFA var fortsatt ukjent for henne da hun i høst ble intervjuet til stillingen. Komitéen avsluttet arbeidet 10. november. To kandidater ble innstilt, og Fløistad var ikke blant disse.

Først etter dette ble Fløistad kjent med den spesielle KOFA-ordningen.

– Jeg skjønner jo nå at innstillingskomitéen har sittet med informasjon jeg ikke hadde, uten at jeg har fått mulighet til å kommentere det på noe vis, uttalte Fløistad til Rett24 i desember.