Rett24s julestafett går hver dag gjennom julen, og stiller aktuelle jurister revolverspørsmål om fag og fjas. Katrine Holter meldte i vår overgang fra advokatbransjen til akademia, og har fra sin nye posisjon på Politihøgskolen tatt en aktiv rolle i norsk samfunnsdebatt. I høst lanserte hun også sin egen podcast.

– Hva var den mest krevende saken du jobbet med i 2021, og hva lærte du av den?

Annonse

Teamleder jurist innen regelverk og juridiske tjenester i Forsvaret

– Jeg byttet jobb tidligere i år fra advokatbransjen til Politihøgskolen, og har etter dette jobbet mye med formidling. Jeg har blant annet vært opptatt av de strafferettsfaglige grunnene for å få på plass en rusreform, og så har jeg vært en av dem som har tatt til orde for at politiets ransakingspraksis og samrøre med NNPF burde granskes.

Ellers har jeg nylig startet podcasten «Rett og Slett» som har et kritisk søkeblikk på det som er rett og det som er slett i vår rettsstat, med forlaget Karnov som sponsor. Dette har vært tidkrevende, men givende og lærerikt. Det er gøy å se at den når ut både til jurister og andre. Jeg har blant annet laget noen episoder om Baneheia-saken som – takket være gode gjester – lyktes i å skape interesse for litteraturvitenskapelig domsanalyse (!).

Jeg har i alle fall lært at det ikke er så farlig å ta del i den offentlige debatten, og at dette også er verdifullt for egen faglig utvikling.

– Rett24 heier veldig på offentlig debatt! Du får diktatorisk makt til å beslutte én lovendring. Hva velger du?

– Død over stykkprisforskriften, sier nå bare jeg. Hvorfor i all verden skal ikke advokater få betalt for det arbeidet de faktisk nedlegger, så lenge det er rimelig og nødvendig? Og hvorfor skal ikke borgerne ha krav på den advokatbistanden som er rimelig og nødvendig for å utføre et forsvarlig advokatoppdrag? Om noen advokater skulle tjene på enkelte romslige stykkpriser, hjelper det lite for andre klienter som må ta til takke med bistand som er begrenset av en helt urealistisk lav stykkpris.

Mange advokater jobber langt mer enn stykkprisene gir rom for. Men det kan det ikke overlates til private næringsdrivende å holde rettsstatshjulene i gang. Politikerne må ta ansvar for rettsstaten vår. Rettssikkerhet koster penger, og det er på høy tid at bevilgningene til rettshjelp og våre sterkt pressede domstoler, gis et skikkelig løft.

– Amen. Men apropos stykkpris, hvor mange timer jobber du i en normaluke, og hvor mye jobber du i romjulen?

– Oi, det er et vanskelig definisjonsspørsmål. Sjeldent færre enn 45 timer i uken, periodevis en del mer. Jeg føler meg privilegert som har en jobb hvor personlige interesser og arbeidsoppgaver i stor grad sammenfaller. Romjulen er jo en gyllen mulighet til å levere på alt jeg har lovet, men enda ikke har rukket å gjøre. Så det blir nok en del jobb da, ja.

– Hvilken kulturopplevelse var den beste du hadde i år? 

– På grunn av pandemien har det vært litt begrenset med kulturopplevelser i 2021. Men jeg får trekke frem en serie av hyggelige og pandemivennlige miniselskaper hos en god venn, der pianoet ofte har vært i bruk, trolig til naboenes forlystelse. I sommer byttet i alle fall en av dem navn på sitt WiFi-nett til «Sluttogsyngjulesanger». Jeg tar det som et tegn på at vår gradvise perfeksjonering av «Tenn Lys», har gjort inntrykk, hehe…

– Haha. Det var litt frekt gjort, men kommunikasjonsfaglig sterkt. Hvis du ikke skulle vært jurist, hvilken utdannelse ville du helst valgt? Sangpedagog?

– Filosofi. Men jeg ville nok ikke blitt en sånn filosof som sitter på hytten og stirrer i peisen og tviler på egen eksistens. Jeg hadde nok heller vært opptatt av etikken. Heldigvis har jeg fått ta igjen noe av min tapte filosofiske karriere gjennom tverrfaglig forskning. 

– Hvem har du lært mest av i din karriere?

– Professor Erling Johannes Husabø var veilederen min på doktoravhandlingen. Fra ham lærte jeg enormt mye om strafferett, rettsvitenskapelig forskning og ikke minst arbeidsdisiplin i en selvdreven forskerhverdag. Det praktiske håndverket lærte jeg i stor grad av advokat Peter Nørgaard og Frode Sulland. Dessuten er jeg heldig som har gode venner og kolleger jeg kan diskutere mye fag med, blant annet advokat Henrik Bliksrud og kollega Morten Holmboe. Men jeg tror faktisk jeg har lært aller mest jus av å lese språkfilosofi. Bevissthet om begreper er utrolig viktig for enhver jurist.

– Språkfilosofi er nok ikke Rett24s sterkeste kort. Vi må åpenbart lese oss opp og komme sterkere tilbake. Til slutt: Hvilken tradisjon er viktigst for deg i julen?

– «Home Alone» på lillejulaften. Det vil si – hver jul må jeg krangle med min storebror om hvorvidt dette faktisk er tradisjon eller ei. Det ender ikke rent sjeldent med at jeg ser «Home Alone» alene på formiddagen på julaften. Nå banner jeg kanskje i kirken, men jeg har aldri skjønt noe av folks oppheng i den rare «Tre nøtter til Askepott»-filmen. Dramaturgien i «Home Alone» står derimot i særklasse.

– Oi, her blir det leserstorm på sentralbordet! Jeg setter telefonen på lydløs. God jul!