Rett24s julestafett går hver dag gjennom julen, og stiller aktuelle jurister revolverspørsmål om fag og fjas. Dagens deltaker var med på å starte Fend Advokatfirma i 2016, og klarte i høst å overtale Høyesteretts storkammer til å tvinge selveste Staten i kne, til fordel for samiske urfolkrettigheter.

– Etter å ha vært i en av årets mest omtale saker, attpåtil i storkammer, så er det kanskje unødvendig å spørre om hva som var årets mest krevende sak?

Annonse

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

– Jeg har hatt to saker i Høyesterett – vindkraftutbyggingen på Fosen og en sak om samers rett til å drive reindrift i et område de har vært i mange hundre år – de får få en delt førsteplass. De var lærerike på flere plan, både rettslig og historisk, og de viser at forskjellsbehandlingen av samer strekker seg frem til våre dager. Staten var motpart i begge sakene, og hvor langt de var villig til å gå for å vinne en sak mot vanlige folk og mot samiske rettigheter kjempet frem over generasjoner, har gjort inntrykk på meg. 

– Det skal bli spennende å følge med på hva som skjer videre med de vindmøllene. De står nå der og snurrer. Og det er vel ingenting som tyder på at de kommer til å stoppe med det første. Du får diktatorisk makt til å beslutte én lovendring. Hva velger du?

– Det var ikke et lett spørsmål, men de økende forskjellene må det gjøres noe med. Skattesystemet og støtteordningene bør endres slik at forskjellene går ned. 

– Det høres ut som du kommer til å trenge mer enn én lovendring, dessverre. Hvor mange timer jobber du i en normaluke, og hvor mye jobber du i romjulen?

– Det er vanskelig å angi en normaluke, jeg går mye i retten og ukene varierer ganske mye ut fra om jeg skal i retten eller ikke. I romjula tar jeg meg fri, og kobler av med å være på ski og lese bøker.

– Bøker og jul henger sammen! Hvilken kulturopplevelse var den beste du hadde i år? 

– Et vanskelig år for kulturlivet. Det må bli fotball EM, og den siste boka til Michel Houellebecq. 

– Ikke lest noe av ham, men konstaterer at han ville blitt feilstavet sjeldnere om han hadde beholdt fødenavnet Michel Thomas. Hvis du ikke skulle vært jurist, hvilken utdannelse ville du helst valgt? 

– Jeg har jobbet hardt for å få til den jobben jeg har, og jeg har fått arbeide med interessante saker, så det er ikke helt enkelt å se for seg nå. Men jeg ville antagelig vurdert en utdannelse som ville gjort det enklere å arbeide internasjonalt. Jeg har også i perioder tenkt at jeg burde hatt en mer fysisk jobb, men jeg har nok en god dose nerd i meg og hvor bra jeg hadde fått til en jobb med praktisk arbeid er jeg usikker på. Antagelig er det greit at jeg ganske tilfeldig ble en jurist.   

– Spørs om vindkraftselskapene er enig. Hvem har du lært mest av i din karriere?

– Jeg har jobbet en god del sammen med Erik Keiserud helt siden jeg var advokatfullmektig, og det må bli han.

– Hvilken tradisjon er viktigst for deg i julen?

– Jeg er nok ikke så opptatt av tradisjoner, det som er viktig er at jeg får fri og kan være sammen med familien. Hvor eller hvordan det skjer er ikke så viktig for meg.

– Da håper vi det skjer i fred og fordragelighet, god jul!