Rett24s julestafett går også i år hver dag gjennom julen, og stiller  aktuelle jurister revolverspørsmål om fag og fjas. Førstemann ut i år er sistemann inn i Høyesterett. Sæther ble ansatt i embetet som ble ledig da Magnus Matningsdal gikk av med pensjon i høst. Matningsdal var strafferettsspesialist, og da er det kanskje ikke rene tilfeldigheter at etterfølgeren hans har lang fartstid fra straffelovarbeid i Justisdepartementet, og fra Riksadvokaten.

– Hva var den mest krevende saken du jobbet med i 2021, og hva lærte du av den?

Annonse

Spennende rolle som Listing Admissions Manager på Oslo Børs

– Alle sakene jeg har vært med på å behandle i Høyesterett har vært krevende, og slik skal det vel være i en prejudikatdomstol.

– Litt variasjon mistenker jeg at det er, selv i Høyesterett. Men ok! Du får diktatorisk makt til å beslutte én lovendring. Hva velger du?

– Jeg higer ikke etter all makt, men vil i denne førjulstid gjerne komme med to fromme ønsker til medarbeiderne i Lovavdelingen – god jul til dere, forresten. For det første: Gjør noe med påtaleinstruksen – del den for eksempel inn i en straffeprosessforskrift som departementet kan lage, og en påtaleinstruks i egentlig forstand, fastsatt av riksadvokaten som øverste leder for påtalemyndigheten. Dagens påtaleinstruks er ikke tilstrekkelig oppdatert, og minner i et regelforvaltningsperspektiv mest om en slektning som inviteres verken til bryllup eller dåp. 

For det andre: Kan noen vennligst forbarme seg over definisjonen av «betydelig skade på kropp og helse» i straffeloven § 11, slik at det i stedet blir hetende «betydelig skade på kropp eller helse» som i loven ellers? Inkurien skjedde på min vakt i arbeidet med straffeloven, og viser at også lovkonsipister kan komme i skade for å feilfordele oppmerksomheten.

– Jeg har også skrevet mye rart, så vet AKKURAT hvordan du har det! Vil tro Lovavdelingen plukker opp dette umiddelbart etter ferien. Apropos ferie – hvor mange timer jobber du i en normaluke, og hvor mye jobber du i romjulen?

– I ny jobb har det så langt blitt noe mer enn 37,5 timer i uken, for å si det sånn. I romjulen håper jeg å komme a jour i Netflix.

– Kan anbefale den store Beatles-dokumentaren som kom for noen uker siden. Men det var muligens ikke på Netflix. Hvilken kulturopplevelse var den beste du hadde i år?

– La meg trekke frem konserten med KORK og Di Derre på Frognerseteren, sendt flere ganger på NRK! Hvis man setter seg riktig nær skjermen, er det nesten som å være der selv. Og det er vel det beste en kan håpe på i disse tider.

– Akkja. Hvis du ikke skulle vært jurist, hvilket utdannelse ville du helst valgt?

– Språk eller statsvitenskap, tror jeg. Men av og til tenker jeg på den ene bestefaren min, som bygde låver i mellomkrigstiden på landsbygda mellom Nedre og Øvre Eiker. Flere av dem står fortsatt, og jeg kaster et blikk på dem når jeg kjører forbi. Det må være tilfredsstillende å kunne tenke at «den låven har jeg bygd».

– Jeg tenker også sånn i blant, men da gjentar jeg «journalistikk er også et ærlig håndtverk!» 100 ganger inni meg til den vonde følelsen er gått bort. Men hvem har du lært mest av i din karriere, tror du?

– Jeg har fått anledning til å arbeide sammen med mange dyktige jurister, og det er vanskelig å fremheve én. Tiden i Lovavdelingen fra 1996 til 2012 har nok formet meg mest som jurist. Men tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch har en helt spesiell evne til å formidle hvilke verdier påtalemyndigheten skal basere sitt samfunnsoppdrag på, og til å motivere medarbeiderne der. Det var spennende å få observere de egenskapene på nært hold ved Riksadvokatembetet.

– En legende i justis-Norge, Busch. Hvilken tradisjon er viktigst for deg i julen?

– Julemiddagen hos min mor med nær familie. Og det er fortsatt stas med harde pakker.

– Alltid. God jul!