Rett24s julestafett stiller jurister som på ymse vis har vært aktuelle i året som gikk revolverspørsmål om fag og fjas. Den nye økokrimsjefen har tidligere vært blant annet statssekretær for justisminister Grete Faremo (Ap) og statsadvokat.

– Mirakuløse tilfeldigheter ville ha det til at de tre første deltakerne i årets julestafett alle har fortalt om straffereaksjoner de har pådratt seg, og det på de rareste vis. Så nå er vi spent på å høre dine bekjennelser!

Annonse

Vil du lede et av Norges største prosedyremiljøer?

– Jeg har faktisk ingen forelegg, bortsett to-tre forenklede for å ha kjørt for fort.

– Hm. Skuffende Den forenklede varianten teller ikke, føler jeg. Men ok – hvis du skal trekke frem én sak du jobbet med i 2020, da – hvilken hva blir det?

– Det har vært flere, men jeg kan trekke fram det jeg har jobbet mest med det siste halve året: Videreutviklingen av Økokrim som politi og påtalemyndighetens spydspiss mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Det går på alt fra intern organisering for best mulig ressursutnyttelse, til hvordan Økokrim jobber med forebygging av kriminalitet innenfor sitt område, og hvordan Økokrim legger til rette for at vi får et best mulig totalforsvar mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

– Der har du tittelen på kickoff-seminaret i januar! Hvor mange timer jobber du i en normaluke, og hvor mye jobber du i romjulen?

– Det varierer mye. Snittet ligger jevn over på mellom 50 og 55 timer i uka. Jeg jobber nok noe i romjulen også.

– Ble det noen kulturopplevelser i år, eller ble det mest ressursutnyttelsesoptimalisering?

– Det har jo vært et spesielt år, så muligheten for deltagelse på kulturarrangementer har vært begrenset, men jeg vil trekke fram en friluftskonsert jeg var på i Ula i Larvik med Gisle Bjørge Styve og Heine Totland i sommer. Det var fint.

Stortingsflertallet skrotet Domstolkommisjonens opprinnelige forslag om å legge ned to tredeler av tingrettene, og beholder samtlige rettssteder i større rettskretser. Hva syns du om løsningen?

– For Økokrim ville nok det vært mer effektivt å kunne gjennomføre rettssaker på færre rettssteder, men dette er ikke noe sentralt spørsmål for oss. Vi lever godt med stortingsflertallets avgjørelse.

– Hvis du ikke skulle vært jurist, hvilket yrke ville du helst hatt? 

– Det har jeg ikke noe bra svar på. Jeg er godt fornøyd med å være jurist. Men må jeg velge noe får det være jager- eller helikopterflyver. Jeg hadde noen tanker om det i ungdomsårene. Det virker jo spennende.

– Det drømte jeg også om, så jeg krysset av for «Luftforsvaret» på sesjonen. Endte i en fuktig luftvernbunker på Fosen. Ikke mye Top Gun der gitt. Er det noen du har lært særlig mye av i din karriere føler du?

– Det er mange og det ville bli feil å nevne en enkeltperson. Men jeg vil gjerne trekke fram hele embetsverket i Justisdepartementet i tiden min som statssekretær. Et fantastisk embetsverk, som ga meg veldig god innsikt i et bredt spekter av justis- og innvandringsspørsmål. Byråkrati i verdensklasse. Intet mindre.  

– Ære være embetsverket, og deres utrettelige arbeid med å holde mer eller mindre tilfeldig forbipasserende politikere sånn noenlunde i veibanen. Men hva er din yndlingsparagraf? Noe snacks fra forvaltningsloven da kanskje?

– Jeg tror det må bli Grl § 100 om ytringsfrihet. Selve grunnplanken i vårt samfunns evne til å utvikle seg hele tiden mot noe bedre for alle borgere. Viktigheten av bestemmelsen kan ikke overvurderes. I tillegg inneholder den et vell av interessante rettslige avveininger med tung politisk betydning.

– Jeg har sikkert hele Redaktørforeningen i ryggen når jeg med en litt selvhøytidelig mine klemmer til med et «likeså». Hvem får en særlig julehilsen fra økokrimsjefen?

– Det må bli alle helsesektorarbeidere, i vid forstand, som har stått på til vern for oss alle gjennom en langvarig og slitsom pandemi. Mange av dem med fare for egen helse. Jeg håper de alle får en velfortjent og fredfull jul- og nyttårsfeiring.

– Vi unner oss en «likeså» der også!