Rett24s julestafett stiller jurister som på ymse vis har vært aktuelle i året som gikk, revolverspørsmål om fag og fjas. Andre etappe tas i år av førstestatsadvokat Lars Fause ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Han varslet i høst at han vil gå av som leder, av hensyn til sin ektefelles advokatkarriere. Fause har vært statsadvokat i 25 år, og sjef for embetet i 17 av dem.

– Sånn på tampen av lederkarrieren – hvis du skal trekke frem én sak du jobbet med i 2020 – hvilken vil du nevne og hvorfor?

Annonse

Legal Counsel (Advokat) - Employment Law

– Det må vel bli saken som endte med Høyesteretts kjennelse av 31. mars 2020, hvor det ble reist spørsmål rundt Kystvaktens og påtalemyndighetens praksis om oppbringelse av og etterfølgende hefte i utenlandske fiskefartøy. Vi ble grundig utfordret av en dyktig forsvarer, fikk medhold i retten, men måtte deretter tilbake til kontoret og formulere nye og kvalitetsmessig bedre interne retningslinjer for håndteringen av denne typen saker.

– I gårsdagens etappe av julestafetten fortalte Ragnhild Noer om hvordan hun sonet et forelegg på Bredtveit. Hvordan pleier du å sone foreleggene dine? Du hadde jo et mye omtalt våpenuhell på Svalbard for endel år siden?

– Haha. Ja, det ble et forelegg på kr. 5.000 kroner, som ble vedtatt. Det hører med til historien at jeg, ved denne klart uaktsomme hendelsen, skjøt hull i et bordbein inne på kjøkkenet. Noen måneder seinere, i forbindelse med at jeg var spurt om å være auksjonarius under den årlige Svalbard-innsamlingen til TV-aksjonen, fikk jeg utdelt ei hjemmelaget klubbe. Denne hadde «rampen» laget fint til blant annet av dette bordbeinet med hull i… Til stor underholdning for de fremmøtte banket jeg deretter inn over 500.000 kroner til gode formål. Vi kan sånn sett si at jeg både har lært og gjort opp for meg.

– Learning by doing er nesten alltid best. Hvor mange timer jobber du i en normaluke, og hvor mye jobber du i romjulen?

– En normaluke består av om lag 40 timer +. I romjula tar jeg fri, bortsett fra at jeg skal rydde meg ut av mitt gamle kontor, og inn i et nytt dagen før nyttår.

– Uten lederansvar blir det kanskje mer tid til andre ting. Hvilken kulturopplevelse var den beste du hadde i år?

– Det meste ble avlyst. Det eneste som står igjen, var når musikkorpset, hvor jeg spiller tuba, gjennomførte et noe begrenset program på 17. mai.

– Stortingsflertallet skrotet Domstolkommisjonens opprinnelige forslag om å legge ned to tredeler av tingrettene, og beholder samtlige rettssteder i større rettskretser. Hva syns du om løsningen?

– For Troms og Finnmarks del tenker jeg Stortinget har valgt gode løsninger.

– Hvis du skulle brukt juristutdannelsen din til noe annet enn å være statsadvokat, hva ville du jobbet med?

– Det hadde vært spennende å jobbe noen år som jurist innen Forsvaret. Det er ellers særdeles givende å veilede samt undervise studenter på juridisk fakultet her ved Universitetet i Tromsø.

Hvem har du lært mest av i din karriere?

– Det er av Anett Beatrix Osnes Fause (kona), Tor-Aksel Busch, Per Sefland og Odd Olsen Ingerø.

– Hva er din yndlingsparagraf?

– Lov om Norges økonomiske sone § 9, bestemmelsen om inndragning.

– Ah, ja den er flott. Hvem få en særlig julehilsen?

– Alle juristvenner i nord og sør!