Rett24s julestafett stiller jurister som på ymse vis har vært aktuelle i året som gikk revolverspørsmål om fag og fjas. Sistemann ut i årets stafett er Ketil Bøe Moen, som hadde nesten 20 års fartstid fra Regjeringsadvokaten da han i fjor overtok en av det juridiske Norges mest sagnomsuste roller: Sjef for selveste Lovavdelingen.

– Hvis du skal trekke frem én sak du jobbet med i 2020 – hvilken vil du nevne og hvorfor?

Annonse

Advokatfirmaet RIISA søker advokat / advokatfullmektig

– Det har vært et år med spennende og utfordrende saker på løpende bånd. Jeg kommer imidlertid ikke utenom arbeidet koronaen har brakt med seg, som har preget min og Lovavdelingens arbeidshverdag helt siden Norge «stengte ned» 12. mars. Jussen har hatt en mer fremtredende rolle i denne krisen enn i de fleste andre kriser, og det har vært spennende og givende å være med i dette arbeidet. Krisen viser tydelig jussens ulike roller i en krise som dette: Å legge til rette for effektive og kraftfulle smitteverntiltak, men samtidig sikre at dette gjøres på en måte som ivaretar rettssikkerhet og andre grunnleggende rettigheter. I tillegg bør regelverket sikre at hjulene i samfunnet kan gå rundt til tross for smitten og smitteverntiltakene. For meg har det vært viktig hele tiden å huske på disse ulike dimensjonene, også når det blåser kraftig, og det er en stor verdi i seg selv at beslutninger treffes meget raskt.

– Litt av et år å debutere som lovavdelingssjef... Hvor mange timer jobber du i en normaluke, og hvor mye jobber du i romjulen?

– Det siste året har vært alt annet enn normalt, også når det gjelder arbeidstid. Men jeg har en god og lang juleferie med lite jobbing. Nå er det snø og ski som gjelder, og deilige og avslappende dager med familien!

– Hvilken kulturopplevelse var den beste du hadde i år? 

– Jeg tror det må bli en konsertforestilling med folkemusikeren (og min kones kusine) Anne Hytta. Det er ikke sjangeren jeg hører mest på, men denne forestillingen med lyd, lyrikk og lysdesign som «Refleksjoner gjennom dagen» var en stor opplevelse. Fra det utvidete kulturbegrepet sier jeg bare YNWA.

– Vi har alle vårt. Noe helt annet: Som toppbyråkrat får du sikkert ikke mene noe om dette, men stortingsflertallet skrotet altså Domstolkommisjonens opprinnelige forslag, og beholder samtlige rettssteder i større rettskretser. Hva syns du om løsningen?

– Det må være lov å si at mine kolleger i Justisdepartementet, regjeringen og stortingsflertallet har gjort en god jobb i å finne et kompromiss i en vanskelig sak, der de viktigste hensynene bak reformen ser ut til å bli ivaretatt. Så er det ulike syn på hva den beste løsningen ville ha vært, men vi kan kanskje minne oss selv om Thorvald Stoltenbergs ord: «Kompromiss er et av de vakreste ordene vi har».

– Hvis du ikke skulle vært jurist, hvilket yrke ville du helst hatt? 

– Jeg er absolutt fornøyd med yrkesvalget mitt, som har gitt mange og spennende muligheter. Det var en periode jeg tenkte i retning av medisin, og det hadde helt sikkert også vært givende og utfordrende.

Hvem har du lært mest av i din karriere?

– Jeg har lært mye av mine gode kolleger hos Regjeringsadvokaten gjennom mange år. Hvis jeg skal trekke fram én, tror jeg det må være min tidligere sjef Sven Ole Fagernæs. Han viste et overblikk, en klokskap og et juridisk skjønn som har gitt stor inspirasjon. På det faglig-analytiske planet er det kanskje en annen ex-kollega – Pål Wennerås – som jeg har lært aller mest av.

– Hva er din yndlingsparagraf?

– Den var vanskelig – jeg går ikke rundt med noen egen favoritt. Men jeg mener internasjonalt samarbeid er viktig, både det som forplikter oss og det som gir oss muligheter. Selv om de vanskelig kan kalles noen yndlinger, er forrangsbestemmelsene i menneskerettsloven § 3 og EØS-loven § 2 i alle fall praktisk viktige.

– Hvem vil du sende en særlig julehilsen til?

– I år er det naturlig å hilse til alle de som har fått problemer som følge av pandemien, men også til de mange som har jobbet døgnet rundt som følge av krisen. En spesiell hilsen går til alle mine gode kolleger i Lovavdelingen. De har gjort en formidabel innsats gjennom året og fortjener virkelig en deilig og avslappende juletid.