Rett24s julestafett stiller jurister som på ymse vis har vært aktuelle i året som gikk revolverspørsmål om fag og fjas. Ingeborg Moen Borgerud er i år oppnevnt i statsråd som leder for to forskjellige offentlige utvalg: Den tidligere statssekretæren til justisminister Grete Faremo ble i sommer tiltrodd det politisk potente utvalget som skal utrede organiseringen av Arbeidsretten, og nå like før jul ble hun dessuten oppnevnt som leder av utvalget som skal evaluere Eirik Jensen-saken. Hun er i 2021 partner i Arntzen de Besche på 25. året.

– Hvis du skal trekke frem én sak du jobbet med i 2020 – hvilken vil du nevne og hvorfor?

Annonse

Legal Officer - Internal Market Affairs - Environment

– Jeg har arbeidet med flere krevende varslingssaker og personalsaker i 2020. Jeg er en varm tilhenger av arbeidsmiljølovens varslingsregler. Alle ansatte skal kunne si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen uten frykt for represalier. Samtidig har jeg dessverre sett flere eksempler på ubegrunnede varslinger, som rammer enkeltpersoner svært hardt. Av hensyn til de involverte kan jeg ikke trekke fram en spesiell sak, men det er ingen tvil om at virksomhetens håndtering av varslingssaker er umåtelig viktig for å hindre rykter, spekulasjoner og forhåndsdømming; og for å forhindre at andre viktige saker settes «på vent». Den kritikken er rettet mot, må gis rett til reell kontradiksjon. Jeg har dessverre erfart at det ikke alltid skjer, med de negative konsekvenser dette får for de berørte.

– Hvor mange timer jobber du i en normaluke, og hvor mye jobber du i romjulen?

– I en normaluke arbeider jeg mellom 40 og 55 timer. I romjulen ønsker jeg ikke å arbeide mer enn høyst nødvendig, men det blir fort 4-5 timer daglig.

– Mer enn 71-åringer flest kan vi nok konstatere, uten å ha dokumentasjon å vise til. Hvilken kulturopplevelse var den beste du hadde i år? 

– Det har vært skralt med tradisjonelle kulturopplevelser i 2020. Det har riktignok vært mange fine kulturprogram på TV, men det blir ikke det samme som å oppleve forestillinger nær utøverne og sammen med andre. Sport derimot egner seg godt på TV. Min store kulturopplevelser i vid forstand var EM i håndball for kvinner 2020. Meget gode individuelle ferdigheter. Utmerket samspill. Rolig og tydelig ledelse. Godt humør og vinnervilje. Det er mye læring å hente fra håndballteamet både for private og offentlige virksomheter.

– Samspill og godt humør var det kanskje litt så som så med i diskusjonen om domstolstrukturen. Men stortingsflertallet skrotet Domstolkommisjonens opprinnelige forslag, og beholder samtlige rettssteder i større rettskretser. Hva syns du om løsningen?

– Løsningen innebærer at vi fortsatt vil ha debatt om domstolstruktur og antall tingretter. Det har vi hatt de siste 40 årene. På 80-tallet hadde vi 99 tingretter, som gjennom sammenslåinger er redusert til 60. Fortsatt er det rom for å redusere antall tingretter, men jeg tror ikke det vil være noen nevneverdige gevinster å hente ved å utvide rettskretsene samtidig som de fleste geografiske rettssteder/avdelinger opprettholdes. Faglige synspunkter, endringsbehov og lokaliseringsspørsmål går ikke alltid hånd i hånd. Det er ikke overraskende.

– Hvis du ikke skulle vært jurist, hvilket yrke ville du helst hatt? 

– Jeg ville i alle fall tatt en utdanning som åpner for mange muligheter gjennom et langt yrkesliv. All den stund jus er utelukket, hadde det kanskje blitt medisin. Preget av det fokus koronapandemien har hatt i år, virker et yrke knyttet til immunologi og folkehelse besnærende.

– Hvem har du lært mest av i din karriere?

– Som relativt nyutdannet arbeidet jeg hos sivilombudsmannen mens Erling Sandene var ombudsmann. Jeg lærte naturlig nok mye forvaltningsrett av ham, og husker ennå «miniforelesningene» om lovskjønn og forvaltningsskjønn. Men det viktigste jeg lærte var å formidle budskapet på en enkel måte som er lett å forstå for mottakeren. I ettertid har det nok vært lettere å forstå at dette er viktig enn å etterleve det i praksis. Det tar tid å skrive enkelt, presist og kortfattet.

– Sant, sant. Det er et gammelt journalist-uttrykk at alle kan skrive langt, men du må være god for å skrive kort. Hva er din yndlingsparagraf?

– Det er den paragrafen som best underbygger det resultatet jeg mener er riktig i den enkelte sak.

– Pragmatisk. Hvem får en særlig julehilsen?

– 2020 har vært et år med mye usikkerhet for mange- knyttet til smittesituasjonen, helse, jobb og økonomi. Det er mange som fortjener en julehilsen i år. Jeg vil likevel sende en særlig julehilsen til alle i helsevesenet som står på hver eneste dag med smittevernstiltak og for å behandle oss alle når det er nødvendig. Tusen takk! Dere gjør en uvurderlig innsats, også når vi andre feirer jul.