Rett24s julestafett går som vanlig gjennom julen, og stiller aktuelle jurister revolverspørsmål om fag og fjas. 2019 ble et år der «barnets beste»-begrepet preget det juridiske nyhetsbildet. Inga Bejer Engh har bakgrunn som statsadvokat og dommer, men tiltrådte som barneombud høsten 2018.

– Hvis du skal trekke frem én sak du jobbet med i 2019 – hvilken vil du nevne og hvorfor?

 Jeg har jobbet for at alle barn som flyttes ut av hjemmet skal få en lovfestet rett til å få kartlagt egen helse – både psykisk og fysisk – når barnevernet overtar omsorgen. Til tross for at dette ofte er barn med store uavdekkede behov for helsehjelp, har vi dag ikke et system som sikrer kunnskap om hvordan barnets oppvekst har påvirket barnets helse. Manglende kunnskap om barnet kan medføre følgefeil, med alvorlige konsekvenser for det enkelte barn og for samfunnet. Uten at helsemyndighetene bidrar med sin kompetanse, vil ikke omsorgsansvaret kunne utøves på en forsvarlig måte. De må derfor pålegges en plikt til å gjennomføre en slik helsekartlegging. Barnevernstjenesten kan ikke bære det offentlige omsorgsansvaret alene.

– Hvor mange timer jobber du i en normaluke, og hvor mye jobber du i romjulen?

 Kun ferie i romjulen. Jobb i en normaluke er ca 45-50 timer

– Hvilken kulturopplevelse var den beste du hadde i år?

– Lille Eiolf på Nationaltheatret.  

– Har du en juletradisjon du ikke helt klarer deg uten?  

– Julegudstjenesten. Ikke julestemning uten den.

– Domstolkommisjonen mener antall tingretter bør reduseres fra 60 til 22. Hva mener du?

– Vi trenger mer robuste domstoler over hele landet. Det er sårbart med domstoler med få dømmende hoder, og det er også vanskeligere å drive god fagutvikling blant dommerne. Eventuelt må vi gjøre rettskretsene større. Det er også på høy tid å få på plass lyd- og bildeopptak i alle rettssaler.  

– Hva skulle du ønske du var flinkere til i arbeidshverdagen?

– Å ha kortere møter.

– Akkurat det er vi spesialister på i Rett24, faktisk. Men hvis du ikke var jurist, hvilket yrke ville du helst hatt? Vurderte du noen andre studieretninger? 

– Psykologi, vurderte det seriøst. Men veldig glad jeg valgte jussen. Aldri angret på det.

– NAV-saken har startet en debatt om innholdet i juristutdannelsen. Synes du at den bør spesialiseres i større grad enn i dag?

– Ja, jo mer komplekst samfunnet blir kan det nok være behov for økt spesialisering også i juristutdanningen. Første året etter at jeg var ferdig på jussen jobbet jeg med mange andre nyutdannede jurister fra andre europeiske land. Jeg opplevde da at de alle hadde en mye større grad av spesialisering enn det jeg hadde hatt på jusstudiet.

– Hva er din yndlingsparagraf?

– Dette høres da litt nerdete ut!

– Jojo, men man skal omfavne nerden i seg. Hvem vil du sende en særlig julehilsen til?

– Alle de som jobber for at svakere grupper i samfunnet skal få det bedre. Vi må passe på å minne morgendagens jurister på at de kan gjøre en viktig forskjell for mange i kraft av sin utdanning.