Rett24s julestafett går som vanlig gjennom julen, og stiller aktuelle jurister revolverspørsmål om fag og fjas. Dagens etappe tas av mannen som sa opp jobben som dommer i Høyesterett for å bli professor, og som i høst fikk i oppgave å granske NAV-saken. 

– Hvis du skal trekke frem én sak du jobbet med i 2019 – hvilken vil du nevne og hvorfor?

– Det må klart bli NAV-saken, hvor jeg i november ble oppnevnt som medlem av det granskingsutvalget som er nedsatt. Selv den beste kan gjøre feil iblant, men denne saken fremstår som svært spesiell på grunn av det store antall instanser som har feiltolket eller oversett EØS-retten over et langt tidsrom.

– Hvor mange timer jobber du i en normaluke, og hvor mye jobber du i romjulen?

– For meg er det ikke noe skarpt skille mellom arbeidstid og fritid, og det er derfor vanskelig å angi noe timetall for en normal arbeidsuke, men det blir vel lett rundt 50 arbeidstimer. I romjulen har jeg tenkt å ta noe fri, men innimellom blir det en del arbeid med NAV-saken.

– Hvilken kulturopplevelse var den beste du hadde i år?

– I november så jeg filmen «Midway», som handler om det avgjørende slaget mellom USA og Japan i Stillehavet under andre verdenskrig. Jeg har sett at filmen har vært kritisert for å være gammeldags og nesegrus nostalgisk og at den synes å være ment for et kinopublikum på 1950-tallet. Jeg synes imidlertid at filmen er strålende. Kanskje jeg egentlig tilhører 1950-tallet? Jeg liker filmer som er baserte på historiske begivenheter, og jeg synes denne filmen var helt topp.

– Har du en juletradisjon du ikke helt klarer deg uten?  

– Når jeg på kvelden på lille julaften er ferdig med det som skal forberedes til jul, setter jeg meg ned med en Mack juleøl og en sigar. Det blir ikke jul uten sigarlukt i huset om morgenen på julaften. Denne tradisjonen klarer jeg meg ikke uten.

– Domstolkommisjonen mener antall tingretter bør reduseres fra 60 til 22. Hva mener du?

– Det er behov for å redusere antallet domstoler slik at det kan skapes større fagmiljøer, men en reduksjon til 22 fremstår som svært dramatisk. Jeg ledet forrige strukturutvalg for domstolene i første instans, som avgav innstilling i 1999. Vi foreslo en reduksjon til rundt 50 tingretter. Det er mulig at det kan være grunnlag for ytterligere reduksjon. Kanskje 40-45 tingretter kan være passe? Domstolskommisjonen har etter min mening overspilt det faglige argumentet. Det er ikke slik at kvaliteten på domstolene øker proporsjonalt med størrelsen. I min tid som dommer i Høyesterett kan jeg ikke huske at de store tingrettene i særlig grad utmerket seg positivt. Jeg vil nok heller si: Snarere tvert imot! Mange mindre domstoler avsa gode dommer, og det var ikke «gull» alt som kom fra Oslo tingrett!

Hva skulle du ønske du var flinkere til i arbeidshverdagen?

– Det blir for lite fysisk aktivitet.

Hvis du ikke var jurist, hvilket yrke ville du helst hatt? Vurderte du noen andre studieretninger? 

– Da jeg var ferdig med gymnaset, stod det mellom juss og økonomi. Jeg valgte juss og har aldri angret. Et annet fag som jeg er interessert i, er historie.

– NAV-saken har startet en debatt om innholdet i juristutdannelsen. Synes du at den bør spesialiseres i større grad enn i dag?

– Normert studietid for den obligatoriske delen av jusstudiet er i dag 4 år. Etter min mening er det nødvendig med et så pass omfattende fellesstudium. Hvorvidt det er nødvendig med alle de fagene som inngår i fellesdelen, kan derimot diskuteres. Basisfagene bør etter min mening få større plass. Med færre fag blir det rom for mer fordypning. Jeg tror ikke at NAV-saken kunne ha vært unngått ved større grad av spesialisering. Generelt mener jeg at internasjonal rett bør få en mer fremtredende plass innenfor den obligatoriske delen av jusstudiet.

– Hva er din yndlingsparagraf?

– Det må bli panteloven § 4-10, som var temaet for min doktoravhandling «Factoringpant».

– Hvem vil du sende en særlig julehilsen til?

– Det må bli til dem som jeg arbeider sammen med i utvalget for å granske NAV-saken – både medlemmene og sekretariatet.