Rett24s julestafett avsluttes i år med en advokat som gjennom mange år har vært forsvarer i høyt profilerte norske straffesaker. Denne høsten har hun imidlertid representert, blant andre, fosterforeldrene til gutten som var sentrum for den mye omtalte Strand Lobben-saken i Strasbourg. I februar skal hun representere en av kommunene, når Høyesterett i storkammer skal behandle tre barnevernsaker.

– Hvis du skal trekke frem én sak du jobbet med i 2019 – hvilken vil du nevne og hvorfor?

– Saken om grov korrupsjon mot Drammen kommune – hvor jeg representerte en arkitekt – jobbet jeg veldig mye med. Jeg var overbevist om at han burde frifinnes, og følte derfor at jeg måtte gjøre en ekstra innsats. 

– Hvor mange timer jobber du i en normaluke, og hvor mye jobber du i romjulen?

– 60-70 timer per uke er det vanlige. I romjula blir det kanskje bare noen få timer. 

– Intenst. Ble det rom for noen kulturopplevelse i år, med den timeplanen?

– Konsert med Ingeborg Oktober på Hamsunsenteret på Hamarøy i august! En god nummer to var Karpe på Øya-festivalen.

– Har du en juletradisjon du ikke helt klarer deg uten?  

– Fenalår til risengrynsgrøten på lille julaften 

– Det må jeg prøve. Sauen er jo mye mer norsk enn barken på kaneltreet. Noe helt annet: Domstolkommisjonens forslag om å redusere antall tingretter. Tommel opp eller ned?

– Jeg er bekymret for «hjemlandet» mitt, Nord-Norge. Og de lange avstandene. Men jeg støtter en viss reduksjon. 

– Hva skulle du ønske du var flinkere til i arbeidshverdagen?

– Å fakturere og å holde kontoret ryddig 

– Det jeg liker best med fakturering, er at det er så lett å utsette det til en annen dag. Aldri noen som klager på at regningen kommer for sent. Men hvis du ikke var jurist da? Vurderte du noe annet? 

– Ja. Jeg ville bli lege, og skulle egentlig studere medisin i Tromsø.

– Det er bra noen orker å bli lege, men jussen har jo et litt bredere anvendelsesområde. Bør den spesialiseres i større grad enn i dag, synes du? Mange har tatt til orde for det, i kjølvannet av trygdesaken.

– Nei. Jurister må være generalister. 

– Noen yndlingsparagraf?

– Straffeprosesslovens 94, 1. ledd. Retten til forsvarer.

– But of course! Til hvem sender du årets siste, eventuelt første, alt etter hvordan man ser det, julestafett-hilsen?

– Avtroppet riksadvokat Tor-Aksel Busch. Han har jeg beundret siden studietiden, og han er en hedersmann. Men jeg må ikke oppfattes som en påtalevennlig person da! :)

– Overhodet ingen fare. Godt nytt år!