Rett24s julestafett går som vanlig gjennom julen, og stiller aktuelle jurister revolverspørsmål om fag og fjas. I vår avgjorde Høyesterett en sak med stor betydning for hundretusener av norske arbeidstakere, da ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning kom helt på spissen. Dagens deltaker var en av flere prosessfullmektiger i den saken. I sommer byttet han dessuten firma, og beveget seg cirka 150 meter nedover Akersgata – fra Hjort til Lund & Co.

– Hvis du skal trekke frem én sak du jobbet med i 2019 – hvilken vil du nevne og hvorfor?

– Jeg har arbeidet med flere interessante saker i år, og holder for tiden på med en hovedforhandling i en entreprisetvist for Jæren tingrett som strekker seg over tre måneder. Hvis jeg imidlertid skal fremheve kun én sak, peker «Skanska»-saken for Høyesterett seg ut. Det var spennende å få anledning til å prosedere denne prinsipielle saken om ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning, for Høyesterett.

– Det pågikk en stund en liten ordkrig mellom LO og NHO om hvem som egentlig vant den saken. Mye politikk i det temaet! Sånt er gøy. Men vi skal ikke rippe opp i det nå, sånn midt i julefreden. Apropos – blir det mye jobb i jula? Enn ellers?

– Det har vært et hektisk år. Jeg ser at arbeidsukene i høsthalvåret i gjennomsnitt har vært i overkant av 60 timer. Vårhalvåret var ikke veldig ulikt. Over tid vil jeg anslå gjennomsnittet til i størrelsesorden 50 timer. Det skal bli godt med ro i julen og tid med familien. Men sammen med kolleger skal også den siste måneden i retten i entreprisetvisten jeg nevnte forberedes, så noe arbeid blir det også i romjulen.

– Knallhardt. Rakk du noen kulturopplevelser i år oppe i alt dette da?

– Vi vil gjerne få tid til å gå i opera og teater. Forhåpentligvis blir det rom for flere kulturopplevelser neste år enn i år...

– Noen spesiell juletradisjon du må ha med?  

– Min kone har familie i Mexico, så vi veksler mellom julefeiring i Norge og Mexico, og litt ulike tradisjoner. Anskaffelse og pynting av juletre med familien er en av de fine tradisjonene her hjemme, som jeg har gode minner fra også fra oppveksten. Dette gjør vi sammen, uansett hvor vi feirer jul. 

– Det blir aldri feil med taco, pleier jeg å si. Noe helt annet – domstolkommisjonen mener antall tingretter bør reduseres fra 60 til 22. Enig?

– Begrunnelsen for en sammenslåing er god, blant annet fordelene ved å få større fagmiljøer ved tingrettene. Jeg er imidlertid noe spørrende til om det er behov for å redusere antallet så mye. 

– Litt ja og litt nei. Noterer det som et «ikke enig», tror jeg. Det var jo strengt tatt et ja/nei-spørsmål. Men om du ikke var advokat 60 timer i uken da, hva skulle du gjort da? Vurderte du noen andre studieretninger? 

– Jus pekte seg tidlig ut som faget jeg ville studere. Alternativet ville trolig vært statsvitenskap. Etter befalsskolen og et år som befal ved Sjøkrigsskolen, fikk jeg spørsmål om videre militære studier. Jeg hadde en spennende og lærerik tid i Forsvaret, og det var litt fristende, men det var jurist jeg ønsket å bli. 

– Trygdesaken har startet en debatt om innholdet i juristutdannelsen. Synes du at den bør spesialiseres mer?

– Spesialisering er viktig for mange jurister, men bør etter mitt syn ikke komme for tidlig. Det kan gå på bekostning av muligheten for å se sammenhengene i rettssystemet, og oppøve et godt judisium. En for tidlig spesialisering kan også snevre inn arbeidsmulighetene. Den juridiske «grunnutdannelsen» bør derfor ikke svekkes ved en økende grad av spesialisering i studietiden.

– Du sitter altså for tiden med tre måneder hovedforhandling i entrprisesrett. Skanska mot Staten, vederlag for bygging av ny europavei. Funnet noen ny yndlingsparagraf blant pukk, grus og fyllmasse?

– Det finnes mange flotte paragrafer! I entrepriseretten, som jeg arbeider mye med, dreier det seg imidlertid vel så mye om kontraktsklausuler, som paragrafer. Så hvis jeg skal trekke frem én paragraf, kan nevnes arbeidsmiljølovens paragraf 15-7, fra mitt andre sentrale fag – arbeidsrett. Kravet om saklig grunn for å avslutte et ansettelsesforhold, er en rettslig god standard. Den bidrar til trygghet og stabilitet i arbeidslivet, samtidig som den i rimelig grad åpner for å avslutte ansettelsesforhold der det er saklig begrunnet, eksempelvis ved bedriftens behov for nedbemanning for å tilpasse virksomheten til markedssituasjonen. Med andre ord en godt balansert paragraf, med stor betydning for hvordan norsk arbeidsliv innrettes.

– Hvem vil du sende en særlig julehilsen til?

– Jeg sender gjerne en julehilsen til mine kolleger i Advokatfirmaet Lund & Co, som tok meg godt imot da jeg begynte i firmaet tidligere år, og som bidrar til et faglig spennende og hyggelig arbeidsmiljø.