Rett24s julestafett går som vanlig gjennom julen, og stiller aktuelle jurister revolverspørsmål om fag og fjas. Andre etappe tar mannen som i slutten av mars overtok den politiske ledelsen av Justisdepartementet.

 Om du skal trekke frem én sak du jobbet med i 2019 – hvilken vil du nevne og hvorfor?

– Den største saken er nærpolitireformen. Den er stor og kompleks, den er viktig for tryggheten til folk, og det tar tid å få alt på plass. Men vi har også mange andre ting på dagsorden her i departementet.

– Hvordan går det med advokatloven?

– Advokatloven er det også spennende å jobbe med. Det blir bra å få en lov på plass som kan sikre advokatyrkets spesielle stilling i samfunnet.

– Ser vi en proposisjon før sommeren?

– Det kan jeg ikke love. Det er mange vanskelige spørsmål.

– Hvor mange timer jobber du i en normaluke, og hvor mye jobber du i romjulen?

– Jeg ligger på mellom 60 og 65 timer i uka. Det er nok opp 5-6 timer sammenlignet med da jeg var advokat. Men i romjula skal jeg ha fri. Da drar vi på hytta i Gudbrandsdalen.

– Hvilken kulturopplevelse var den beste du hadde i år?

– Det var den lokale oppsetningen av Nøtteknekkeren i Drøbak, der døtrene mine var pepperkaker!

– Har du en juletradisjon du ikke helt klarer deg uten, eller er du mer den fleksible typen? 

– Jula er tradisjon. Der er det rutiner på alt, og det er pinnekjøtt og ribbe på julaften.

– Begge deler?

– Ja, mine foreldre klarte aldri å bli enige, så da ble det begge deler. Den tradisjonen har blitt med over til vår familie.

– Apropos å gape høyt: Domstolkommisjonen foreslo å kutte antall tingretter fra 60 til 22. Noen tanker?

– Vi må faktisk lytte til det kommisjonen sier, og også til det riksrevisjonen sa i sin rapport. Vi kan ikke la en diskusjon om domstolene som sysselsettingstiltak få dominere helt – min viktigste oppgave er å sørge for kvalitet og rettssikkerhet. Domstolene er uavhengige. Det er begrenset hvor mye politikerne skal blande seg opp i styringen av dem.

– Skjønner. Det svaret minner meg på at selv om du i dag jobber som statsråd, men har du jo faktisk ordentlig utdannelse. Men hvis du ikke var jurist, hva ville du jobbet med da? Vurderte du andre studieretninger? 

– Jeg må innrømme at jeg satte opp søkelista etter hvor det var vanskeligst å komme inn, så jeg hadde journalistikk i Volda på første plass. Jeg er veldig glad det ikke ble det!

– Jeg har aldri studert journalistikk, men det er gøy lage bla' altså!

– Ja, det er sikkert gøy å være journalist, men journalister i jobber under helt andre vilkår i dag, enn da jeg søkte. Da var jo en førsteside i VG noe som dominerte. Nå er det jo ikke sånn lenger. Jeg tror mange journalister føler på dette, og at de ikke har tid til å sette seg like mye inn i ting som før.

– Viktig ikke å drive å føle så mye, tenker jeg alltid. Men apropos – hva er din yndlingsparagraf?

§ 17-3 i plan og bygningsloven! Den skrev jeg master om, om forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet.

– Noen som får en særlig julehilsen fra statsråden?

– Det må bli alle som har sitt virke i den norske rettspleien. Vi har en rettsstat vi kan være stolte av.