Rett24s julestafett går som vanlig gjennom julen, og stiller aktuelle jurister revolverspørsmål om fag og fjas. Nest siste etappe tas av den aller ferskeste dommeren i Høyesterett. Riktignok ble hun utnevnt samtidig med Erik Thyness i januar, men tiltredelsen skjedde ikke før etter sommeren.

– Hvis du skal trekke frem én sak du jobbet med i 2019 – hvilken vil du nevne og hvorfor?

– Året har vært fullt av spennende saker. Hvis jeg skal trekke frem én sak, tror jeg at jeg velger den aller første saken jeg deltok i etter at jeg tiltrådte. Den gjaldt bruk av narkotikaprogram med domstolskontroll ved alvorlig kriminalitet, og dommen klargjør at det er rom for en viss utvidelse av bruken av denne alternative reaksjonsmåten. Og så må jeg trekke frem mellomoppgjøret i privat sektor, som ble avviklet i vår, og som nok ble mitt siste lønnsoppgjør som mekler hos Riksmekleren.  

– Mekling er travelt. Men hvor mye jobber en dommer i Høyesterett vanligvis? Og må du jobbe i romjulen?

– Det varierer betydelig, og jeg teller ikke timer. Snittet ligger kanskje et sted mellom 40 og 50 timer, noen ganger mer. I romjulen planlegger jeg å jobbe så lite som mulig.   

– Noen kulturopplevelse som skilte seg ut i år?

– Høydepunktet i år var Guggenheim-museet i New York. Jeg fikk også med meg Ariana Grande på Telenor Arena. En litt annen kategori, riktignok, men artig å oppleve et par ihuga Grande-fans på 7 og 11 år.    

– Har du noen juletradisjon som 7-åringen og 11-åringen må lære seg å leve med?  

– Det blir ikke jul uten pinnekjøtt med kålrabbistappe på julaften, med multekrem og krumkaker til dessert.

– Ikke den verste skjebnen det. Noe helt annet – hva tenker du om Domstolkommisjonens forslag om å kutte antall tingretter?

– Domstolkommisjonen har lagt frem et faglig godt begrunnet forslag om en fremtidsrettet domstolsstruktur, som kan møte utfordringene domstolene står overfor. Samtidig er det klart at det flere steder i landet pågår parallelle sentraliseringsprosesser. På Helgelandskysten, der jeg kommer fra, henger spørsmålet om den lokale tingretten skal legges ned uløselig sammen med spørsmål om nedleggelse av sykehus, utdanningstilbud, flyplass og så videre. Selv om fremtidens domstolstruktur ikke bør gjøres til en diskusjon om distriktspolitikk, er dette harde realiteter for folk som bor i distriktene.

– Dessuten er det jo sunt for ungdommene i Oslo, Bergen og Tromsø å komme seg ut på bygda når de skal være dommerfullmektig. Litt som når vestkantskolene leier buss og kjører barna til Tveita i samfunnsfagtimen. Men hvis du ikke var jurist da? Hva skulle du da tatt deg til?

– Det var vanskelig. Tror jeg må si forskningsassistent for en god venninne av meg, som forsker på villaks, og som stadig legger ut bilder på Instagram fra feltarbeid, med blå himmel og sol i bakgrunnen.

– Laks er i hvert fall distriktsvennlig! Et par mærder og en sorenskriver, og vipps så har du et pulserende lokalsamfunn. Jeg husker faktisk at jeg skrev en praktikum om laks- og innlandsfiskeloven en gang. Av alle ting. Fordypet meg ikke videre i det. Men etter trygdesaken har mange tatt til orde for at juristutdannelsen bør spesialiseres mer. Enig?

– Jeg tror nok at samfunnsendringene vil fremtvinge noe mer spesialisering av juristutdannelsen på sikt, og kanskje også større innslag av læring på tvers av fag og disipliner. Mitt inntrykk er imidlertid at det allerede skjer mye spennende på de juridiske fakultetene, både når det gjelder utvikling av nye læringsformer og innholdet i studiet.

– Noen yndlingsparagraf? I lakseloven, for eksempel? Jeg var god på den en gang.

– Det dukker stadig opp nye yndlingsparagrafer, men akkurat nå tror jeg jammen at jeg holder en knapp på domstolloven § 140.

– Den var ikke dum! Tenk at du er den første som trekker frem den lovregulerte rettsferien. «Til og med 3. januar» står det i første ledd. Bare å lene seg tilbake, med andre ord. Hvem får inntil da en særlig julehilsen fra rikets yngste øverste dommer?

– Det må bli til alle mine tidligere kolleger i Borgarting lagmannsrett, til alle ansatte i Høyesterett, som har tatt godt imot meg – og selvfølgelig til redaksjonen i Rett24, som har holdt meg oppdatert på juss-nytt i året som har gått!

– Åh, det neies. Hele redaksjonen hilser tilbake. Godt nytt år!