Rett24s julestafett går som vanlig gjennom julen, og stiller aktuelle jurister revolverspørsmål om fag og fjas. Dagens deltaker overtok i høst som leder for den norske påtalemyndigheten.  

– Hvis du skal trekke frem én sak du jobbet med i 2019 – hvilken vil du nevne og hvorfor?

– Frem til 1. november var jeg embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter, og der er det en årlig gjennomstrømming av mange tusen saker. Mange av sakene gjør så klart et betydelig inntrykk, men det er heldigvis ikke én av dem jeg finner det naturlig å trekke frem som «årets sak» for meg.

Hvor mange timer jobber du i en normaluke, og hvor mye jobber du i romjulen?

– Tja.. jeg har en ambisjon om å holde meg et sted mellom 40-45 timer i uka, men av og til jobber jeg nok en del mer enn som så. I romjula liker jeg å ha helt fri, og har tenkt å få det til i år også.

– Hvilken kulturopplevelse var den beste du hadde i år?

– Jeg har et feriehus ca. 15 minutter fra Louisiana, nord for København. Jeg besøker stedet ofte, og der får jeg mange flotte kulturopplevelser. Jeg liker også godt å besøke Henie-Onstad kunstsenter og anbefaler særlig utstillingen "The Great Monster Dada Show". Den er det stadig mulig å få med seg.

– Har du en juletradisjon du ikke helt klarer deg uten?  

– Jeg kan ikke huske en julaften uten at jeg har benket meg foran tv'n med «Kalle Anka och hans vänner önsker God Jul» på svensk TV1, så det må jeg nok kalle en juletradisjon for meg.

– Domstolkommisjonen mener antall tingretter bør reduseres fra 60 til 22. Hva mener du?

– Jeg er i utgangspunktet helt enig med Domstolkommisjonen i at antallet tingretter bør reduseres, men jeg er ikke like sikker på om jeg er enig i alle de konkrete sammenslåingsforslagene. Dette skal jeg komme tilbake til i høringsrunden.

– Hva skulle du ønske du var flinkere til i arbeidshverdagen?

– Jeg skulle ønske jeg var flinkere til ikke å la meg avspore så lett av at jeg får inn nye eposter mens jeg jobber med noe annet.

– Hvis du ikke var jurist, hvilket yrke ville du helst hatt? Vurderte du noen andre studieretninger? 

– Jeg vurderte å studere medisin da jeg var ferdig med militærtjenesten. For å skaffe meg ekstra poeng tok jeg grunnfag i kriminologi, men ble i løpet av det året veldig sikker på at det var juss jeg ønsket å studere. Jeg har senere aldri angret på det, og har heller aldri tenkt at jeg kunne ha jobbet med noe helt annet.

– NAV-saken har startet en debatt om innholdet i juristutdannelsen. Synes du at den bør spesialiseres i større grad enn i dag?

– Jeg vet ikke nok om dagens juristutdanning til at jeg kan ha særlige meninger om denne, men jeg har alltid likt ideen om at alle jurister i det vesentlige har samme grunnutdanning, og at en eventuell spesialisering skjer i forbindelse med at man velger seg en yrkeskarriere.

– Hva er din yndlingsparagraf?

– Jeg tror nesten det må bli straffeloven § 22, som definerer forsettsbegrepet på en så lettfattelig og pedagogisk måte. For oss praktikere er den slags bestemmelser til god hjelp.

– Hvem vil du sende en særlig julehilsen til?

– Jeg vil sende en særlig julehilsen til mine kolleger i påtalemyndigheten i politiet. De står hardt på, og mange av dem har nok opplevd 2019 som et uvanlig krevende år.